Lhbt-valget 2013: Venstre

Publisert

Vil partiet som du stemmer på, kutte eller øke støtten til LLH? Vil partiet at du skal kunne gifte deg i kirken? Og hva vil det gjøre med homomobbingen i skolen? Stortingsvalget mandag 9. september er også et lhbt-valg.

Venstre

Espen Ophaug (40), nestleder i byutviklingskomiteen i Oslo bystyre, koordinator for Venstres homogruppe.

Vil Venstre øke eller kutte støtten til lhbt-organisasjoner i Norge?

Vi vil kjempe for å opprettholde støtten. Homobe- vegelsen i alle dens former er en viktig del av frivilligheten i landet, og Venstre ønsker å styrke dette arbeidet.

Hva vil Venstre gjøre for at homofile skal få gifte seg i kirken?

Kirkens interne anliggende er kirkens interne anliggende. Nå som vi ikke lenger har en statskirke, er dette enda viktigere å poengtere. Vi er i prinsippet mot at kirken skal vie. Vigsel skal være en borgelig sak, og det skal være opp til de enkelte trossamfunn å ha forbønnshandlinger og seremonier.

Hva vil Venstre gjøre med lhbt-mobbing i skolen?

Vi ønsker å styrke skolehelsetjenesten. Å ha noen der som unge kan snakke med, er viktig. Vi er grunnleggende opptatt av at vi må endre det peda- gogiske opplegget slik at det blir veldig tydelig på likebehandling og antidiskriminering. Vi legger vekt på foredragsvirksomhet i skolen og et oppdatert og faktabasert undervisningsmateriell. Vi ønsker også å styrke seksualundervisningen. Lærere skal ha fagkompetanse i faget de underviser i. Konsekvensen blir at de som skal undervise om seksualitet, også skal ha kompetanse om lhbt.

Hva vil Venstre gjøre for å bedre situasjonen for transpersoner?

Vi ønsker å åpne opp for et tredje kjønn. Vi vil tillate endring av juridisk kjønn uten krav om full behandling, og vi vil oppheve monopolet på vurdering. GID-klinikken skal ikke ha enerett på definisjon, og transpersoner må få en second opinion.

Hvordan vil Venstre stoppe hivsmitten blant menn som har sex med menn?

Vi har ikke noe i programmet om hiv, men ønsker å styrke det frivillige arbeidet i hivkampen. Dette må sees i sammenheng med all diskriminering av seksuell helse og seksualpolitikk. Venstre vil gå inn for å fjerne straffelovens paragraf 155.

78 land i verden straffer homofili med fengsel, bøter eller arbeidsstraff. Hvordan vil Venstre jobbe for å stoppe dette?

Vi har ikke noen annen politikk enn det den nåværende regjering har. Vi må først og fremst satse på dialog og kommunikasjon, ikke boikott og protest- aksjoner. En aktiv utenrikstjeneste må tørre å ta opp disse temaene.

Hva vil Venstre gjøre for å støtte lhbt-kampen i Russland i forkant av vinter-OL?

Vi har ikke tro på boikott, og jeg ønsker meg en idrettsminister som er tydelig på at deltakere som ønsker å ytre seg til støtte for homokampen, må få lov til det. Norge som vintersportsnasjon, må si klart ifra til russiske myndigheter om at vi er dypt uenige i den nye loven.

Hva mener Venstre om surrogati?

Vi har ikke åpnet opp for surrogati, men ønsker å få et rammeverk for bruk av surrogater i utlandet. Surrogatbarn skal anses som barn av norske foreldre og sikres rettigheter i samsvar med dette. Vi sier ikke at vi ønsker surrogati, men vi forholder oss til virkeligheten.