11. mars vedtok Oslo bispedømmeråd tre punkter om å støtte, anerkjenne og likebehandle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner både i kirken og i samfunnet for øvrig.

I vedtaket heter det: «Oslo bispedømmeråd støtter arbeidet for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal bli anerkjent og ha like rettigheter som resten av befolkningen, både i kirken og i samfunnet forøvrig.

Oslo bispedømmeråd vil likebehandle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på linje med andre søkere ved ansettelser. Alle som ønsker å arbeide i bispedømmet, oppfordres til å søke ledige stillinger.

Oslo bispedømmeråd oppfordrer menigheter i bispedømmet til å engasjere seg og synliggjøre Den norske kirkes tilstedeværelse under årets Oslo Pride.»

Vedtaket ble vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer.

– Dette er et tydelig signal til både lhbt-personer og resten av befolkningen om at kirken ikke gjør forskjell på folk. Oslo bispedømmeråd ønsker alle hjertelig velkommen som søkere til stillinger i bispedømmet, og vi ønsker å være tydelige på at lhbt-personer skal ha de samme rettighetene som resten av befolkningen, både i kirken som i resten av samfunnet, sier leder av Oslo bispedømmeråd Gard Sandaker-Nielsen.

Mange lhbt-personer har dessverre opplevd å bli stengt ute av kirken.
– Derfor er det ekstra viktig at Den norske kirke nå viser at den er en kirke for alle. Flere menigheter har over mange år engasjert seg for å synliggjøre kirken under Oslo Pride. Det er et viktig arbeid nå også Oslo bispedømmeråd oppfordrer menighetene til å engasjere seg i.

Sandaker-Nielsen understreker at bispedømmerådet ikke vil fortelle menighetene hva den riktige måten å «synliggjøre» seg på er – om det er å gå i paraden, ha stand eller noe helt annet.

Oslo biskop Ole Christian M. Kvarme sier i en kommentar at vedtaket ble grundig drøftet.
– Jeg tar til etterretning vedtaket som ble gjort med et flertall av rådets medlemmer. For egen del er jeg opptatt av at det skal være rom for homofile og lesbiske i vår kirke, men kunne likevel ikke stille meg bak vedtaket. Saken ble grundig drøftet i bispedømmerådet og jeg har ikke behov for å fortsette diskusjonen nå som vedtaket er gjort, sier Ole Christian M. Kvarme.