Likebehandling og anerkjennelse

Publisert

11. mars vedtok Oslo bispedømmeråd tre punkter om å støtte, anerkjenne og likebehandle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner både i kirken og i samfunnet for øvrig. I vedtaket heter det: «Oslo bispedømmeråd støtter arbeidet for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal bli anerkjent og ha like rettigheter som resten av befolkningen, både i kirken og i samfunnet forøvrig. Oslo bispedømmeråd vil likebehandle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på linje med andre søkere ved ansettelser. Alle som ønsker å arbeide i bispedømmet, oppfordres til å søke ledige stillinger. Oslo bispedømmeråd oppfordrer menigheter i bispedømmet til å engasjere seg og synliggjøre Den norske kirkes tilstedeværelse under årets Oslo Pride.» Vedtaket ble vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer. – Dette er et tydelig signal til både lhbt-personer og resten av befolkningen om at kirken ikke gjør forskjell på folk. Oslo bispedømmeråd ønsker alle hjertelig velkommen som søkere til stillinger i bispedømmet, og vi ønsker å være tydelige på at lhbt-personer skal ha de samme rettighetene som resten av befolkningen, både i kirken som i resten av samfunnet, sier leder av Oslo bispedømmeråd Gard Sandaker-Nielsen. Mange lhbt-personer har dessverre opplevd å bli stengt ute av kirken.– Derfor er det ekstra viktig at Den norske kirke nå viser at den er en kirke for alle. Flere menigheter har over mange år engasjert seg for å synliggjøre kirken under Oslo Pride. Det er et viktig arbeid nå også Oslo bispedømmeråd oppfordrer menighetene til å engasjere seg i. Sandaker-Nielsen understreker at bispedømmerådet ikke vil fortelle menighetene hva den riktige måten å «synliggjøre» seg på er – om det er å gå i paraden, ha stand eller noe helt annet. Oslo biskop Ole Christian M. Kvarme sier i en kommentar at vedtaket ble grundig drøftet.– Jeg tar til etterretning vedtaket som ble gjort med et flertall av rådets medlemmer. For egen del er jeg opptatt av at det skal være rom for homofile og lesbiske i vår kirke, men kunne likevel ikke stille meg bak vedtaket. Saken ble grundig drøftet i bispedømmerådet og jeg har ikke behov for å fortsette diskusjonen nå som vedtaket er gjort, sier Ole Christian M. Kvarme.