– Likestilling kommer ikke av seg selv

Publisert

Anette Trettebergstuen (Ap), er ikke imponert over regjeringens satsing på likestillingsarbeid. I regjeringens statsbudsjett settes det av nærmere 11 millioner kroner til tiltak for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i 2016. Det er for lite ifølge Anette Trettebergstuen, andre nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité.– Arbeiderpartiet foreslo å bruke 6 millioner kroner mer enn regjeringen på lhbt formål fordi vi anerkjenner at om organisasjonene og aktørene skal få gjort det avgjørende arbeidet for at vi skal komme videre når det gjelder kunnskap, holdninger og likestilling på lhbt-feltet, så må de styrkes, ikke svekkes økonomisk, sier Anette Trettebergstuen til Blikk Nett. Den såkalte lhbt-potten distribueres av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og omfatter tilskudd til tidsavgrensede aktiviteter drevet av frivillige organisasjoner og andre som arbeider for å bedre levekårene og livskvaliteten for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Ordningen omfatter også driftstilskudd til de landsdekkende lhbt-organisasjonene og magasinet Blikk. Trettebergstuen mener rettighetskampen blir stående på stedet hvil med regjeringens tilskudd.– De neste store lhbt-kampene kjempes lokalt, kampen er tatt ut av stortingskorridorene og ut i skolegårdene, på gata, på arbeidsplassene og i helsevesenet - steder der lhbt-personer hver dag opplever diskriminering til tross for at Stortinget har ryddet opp i lovverk, styrket diskrimineringsvernet og prioritert arbeidet mot hatkriminalitet, sier Trettebergstuen og legger til at hun mener lhbt-organisasjonene gjør et livsviktig arbeid. – Det arbeidet Blikk, alle lhbt-organisasjonene og pride-festivalene rundt om i landet gjør hver eneste dag, gjennom forskjellige prosjekter, frivillig arbeid, debatter de reiser og måte de synliggjør utfordringene samtidig som de fungerer som livsviktige møteplasser må premieres og styrkes. Det gjør dessverre ikke regjeringen.

Handlingsplan med bremser

I sommer kunngjorde Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne at regjeringen jobber med en ny lhbt-handlingsplan for perioden 2016-2019. Arbeidet er i gang og i november inviterte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en rekke organisasjoner, blant andre LLH, Skeiv Verden, Skeiv Ungdom og Helseutvalget, til innspillskonferanse. Men Solveig Horne vil ikke love ytterligere økonomiske midler til gjennomføring av handlingsplanen og eventuelle tiltak. Trettebergstuen er skuffet og mener Solveig Horne er lite offensiv.– Å tro at man kan oppnå fremgang for likestillingen og antidiskrimineringen av lhbt-personer uten at det skal koste penger er ikke bare ekstremt naivt, men det vitner om en regjering som faktisk mener likestilling kommer av seg selv og ikke gjennom hardt aktivistisk arbeid for økt synlighet, sier Trettebergstuen til Blikk Nett. – Mindre penger til prosjekter og drift betyr lavere aktivitet. Det betyr at kampen for økt likestilling bremses. Det er nettopp organisasjonene som er best rustet til å arbeide med lhbt-feltet – som er best på å skolere, til å informere i skolen, legge til rette for likestillingsarbeid, samt møte folk der de bor, på arbeidsplassen eller i skolen – og det arbeidet må finansieres. Rettighetsarbeid koster faktisk penger. Trettebergstuen mener arbeidet med en ny handlingsplan nå går på overtid.– Det er snart to år siden den forrige handlingsplanen gikk ut. At arbeidet har kommet i gang er bra, men det betyr at handlingsplanen neppe er klar i begynnelsen av 2016. Vi har allerede to tapte år på lhbt-feltet, sier Trettebergstuen og legger til at intensjonen om en ny handlingsplan ikke gjenspeiles i regjeringens budsjett. – Arbeiderpartiet foreslo å bruke 6 millioner mer enn regjeringen på lhbt formål, men vi fikk dessverre ikke flertall for vårt forslag, avslutter Anette Trettebergstuen.