Likestillingspris til homoaktivist

Publisert

Brann-supporter, åpen homo og redaktør for Brannfazina Den 12. Mann fikk i dag Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold. Gjert Moldestad har tatt til orde for større åpenhet for homofile innen fotballen og har utfordret Norges fotballforbund til å ta tydelig stilling og jobbe aktivt for inkludering og mot diskriminering. Moldestad deler prisen med Trond Dokken, trener i Nymark IL. Dokken trener et jentelag i årsklassen J16, som består av spillere fra 9 ulike land, og han har engasjert seg aktivt for å inkludere nye spillere, uansett ferdighetsnivå. Juryen kom frem til de to prisvinnerne på bakgrunn av innkomne forslag og mener prisvinnerne er tydelige stemmer som arbeider for inkludering og for at idretten skal være et sted for alle. Prisen er på 50 000 kroner som deles mellom de to prisvinnerne.– Det å få denne prisen nå ga meg en skikkelig vitamininnsprøytning, sier Gjert Moldestad til Blikk Nett og forteller at arbeidet til tider kan oppleves som ensomt. – Jeg får mye støtte, blant annet fra Norges Idrettsforbund og prosjektet Med idretten mot homohets. Men likevel har det nå vært en periode hvor jeg har hatt lyst å gi meg. Denne prisen gir meg den energien og det pågangsmotet jeg trengte akkurat nå. Brann er klubben i Moldestads hjerte og engasjementet hans har blant annet ført til møte mellom Norges Idrettsforbund og spiller- og ledergruppen i Brann om prosjektet Med idretten mot homohets.– Det viser at Brann ønsker å være en åpen klubb for alle - uansett hva slags legning en måtte ha. Det er flott. Men de viser med dette også at de tar homohets på alvor. I tillegg håper jeg nå Brann kan lede an slik at andre klubber også skjønner at dette er viktig. Brann sitter nå på ekspertise de ikke hadde tidligere, avslutter Gjert Moldestad.

Katastrofesesong

Prisen kan nok fungere som et positivt tilskudd til Brannsupporterne i Bergen også, spesielt etter det som kun kan beskrives som en katastrofesesong for laget. Den tanken fører til lang og lystig latter fra Gjert Moldestad.– Ja, sånn kan man også se det. Jeg skulle jo helst sett at situasjonen for Brann var annerledes og det hadde selvsagt vært fint å ta i mot en slik pris når laget er i toppform. Men Brann skal ha skryt for innsatsen mot diskriminering og grepene de har tatt for at fotballen og tribunen skal oppleves som inkluderende. Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold deles ut en gang i året og Moldestad vil bruke den for det den er verdt i tiden som kommer.– Jeg skal fortsette å arbeide med inkludering og mangfold i idretten og nå har jeg fått sårt tiltrengt motivasjon. Men det er plass til flere ildsjeler og folk som kan være med å sette fokus på dette, avslutter Gjert Moldestad. Juryen har bestått av finansbyråd Liv Røssland (FrP), bystyrerepresentant Anders Skoglund (V), bystyrerepresentant Kine Brattli Dale (Ap), ledende hovedverneombud Eli Tysnes og tidligere prisvinner Richard Kiwanuka.

Juryens begrunnelser:

Gjert Moldestad får prisen for sitt arbeid for å øke toleransen overfor homofile innen fotballen. Moldestad har fartstid som aktivt medlem i supporterklubben for Sportsklubben Brann og som redaktør for Brannmagasinet "Den 12. mann". Han har tatt til orde for større åpenhet for homofile innen fotballen. Moldestad har utfordret Norges fotballforbund til å ta tydelig stilling og jobbe aktivt med tanke på denne problemstillingen. Trond Dokken får prisen for sitt arbeid som trener i Nymark IL. Han trener nå et jentelag i årsklassen J16, som består av spillere fra 9 ulike land. Dokken har engasjert seg aktivt for å inkludere nye spillere, uansett ferdighetsnivå. Han har gjort en stor innsats med å søke midler til å støtte ulike aktiviteter og med å gå i dialog med foreldre, som ikke har erfaring fra norsk breddefotball, for å gi dem trygghet i å la barna delta i fotballen. Via arbeidet med fotballaget sørger han for at jenter i lokalmiljøet får erfaring med et tverrkulturelt jentesamhold, som strekker seg over både fotballbanene og andre sosiale arenaer.