Line leder Skeiv Ungdom

Publisert

Line Halvorsrud (22) ble valgt som ny leder av Skeiv Ungdom under helgens landsmøte.– Skeiv Ungdom har vært en stor del av livet mitt siden jeg var i 15-års alderen. Gjennom vervene har jeg har hatt har jeg fått god innsikt i organisasjonen. Det er med andre ord en organisasjon som er veldig viktig for meg. Halvorsrud har blant annet vært leder i Skeiv Ungdom Oslo og Akershus, nestleder i Skeiv Ungdom i to perioder og vært medlem i organisasjonens kontrollkomité.– De personlige opplevelsene jeg har fått gjennom Skeiv Ungdom, og det bildet jeg har fått av hva organisasjonen gjør for andre, for den skeive befolkningen i Norge, er veldig viktig for meg. Som organisasjon har vi en påvirkning på andre menneskers liv.

– Hva synes du om din forgjenger Åshild Marie Vige?

– Åshild er formidabel. Hun har en helt egen evne til å bygge nettverk og få gjennomslag. Det er det som imponerer meg mest. Det er de kvalitetene hos henne jeg har studert mest i tiden min som nestleder. Åshild er også utrolig god på lobbyvirksomhet, noe som viser seg i gjennomslagskraften til Skeiv Ungdom.

– Hva er styrken til Skeiv Ungdom?

– Skeiv Ungdom har evnen til å skape åpne og trygge miljøer for ungdom hvor man kan komme og bli møtt med respekt for hver enkelts identitet på en annen måte enn det man opplever i heteronormative miljøer. Skeiv Ungdom er en av spydspissene i lhbt-kampen, og vi driver med nyskapende politikk.

– Hva kan Skeiv Ungdom bli bedre på?

– Vi kan alltid bli større og få flere medlemmer. Vi kan bygge opp flere lokallag og få større lokal aktivitet. Det er kjempeviktig. Jeg ønsker også å videreutvikle arbeidet vårt med interseksjonalitet, som viser til hvordan sosiale kategorier som kjønn, etnisitet, religion, sosial klasse, skeiv identitet og seksualitet kan samvirke og påvirke personers levekår.

– Hvorfor skal man melde seg inn i Skeiv Ungdom?

– Fordi man da støtter en organisasjon som jobber for at ungdommer skal ha gode og trygge sosiale møteplasser og en organisasjon som jobber for rettigheter for minoriteter som samfunnet ellers ikke er så flinke til å ta vare på. Det å være aktivt medlem i Skeiv Ungdom gir mye tilbake til hvert enkelt medlem i form av alle menneskene man møter og alle aktivitetene man kan være med på.