– Svært få vet hva Transminnedagen er, og veldig mange skygger unna når de skjønner at det handler om transpersoner, sier Sara Andersen Selnes, leder i Skeiv Ungdom Oslo.

Transminneagen ble første gang markert i San Francisco i 1999 til minne Rita Hester, en transkvinne som ble brutalt myrdet i sitt eget hjem i 1998. Transminnedagen markeres 20. november i hundrevis av byer over hele verden, og Skeiv Ungdom Oslo tok plass på Egertorget for å informere om minnedagen.

– Det er svært få som vet noe om Transminnedagen, sier Sara Andersen Selnes, leder i Skeiv Ungdom Oslo og forteller at kunnskap om transpersoner også er mangelvare.

– Det er utrolig lite kunnskap om denne gruppa i befolkningen. Mange blander begreper og omtaler transpersoner som transer. sier Andersen Selnes og deler ut LLHs informasjonsbrosjyre om transpersoner.

Sammen med en håndfull aktivister sto Andersen Selnes også på stand for å fortelle om situasjonen for transpersoner i andre deler av verden. Blant annet at det i løpet av 2012 ble rapportert 238 drap på transpersoner fordi de er trans. Tallene er registrert av organisasjonen Trans Murder Monitoring.
– Men dette er bare de man vet om. Det kan være store mørketall, sier Andersen Selnes til Blikk Nett.

I Norge må man også anta at det finnes mørketall. Oslo politidistrikt tar tak i problemet i en rapport som ble lansert i juni, hvor målet er å heve kompetansen i politiet og for å spre kunnskap om hva hatkriminalitet er.

Ifølge rapporten var det i 2012 totalt 48 forhold som ble kodet som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt. Av de 48 var 15 forhold registrert under seksuell orientering. I Norge er man avhengig av at politiet selv merker av en sak som hatkriminalitet. Her er det også politiet som er ansvarlig for hatkriminalitetstatistikken. I Sverige har de lagt mye av arbeidet med registrering og analyse til BRÅ– tilsvarende Det Kriminalforebyggende Råd i Norge. Politiet i Sverige er svært grundige i å definere ulike typer hatkriminalitet i egne kategorier, avhengig av hvilket grunnlag som foreligger.

Andersen Selnes i Skeiv Ungdom Oslo mener politiet bør legge seg på samme praksis som i Sverige.
– Politiet må jobbe aktivt for å finne hatkriminaliteten. Selv om det ikke finnes mye statistikk på hatkriminalitet mot transpersoner, så betyr ikke det at det ikke skjer. Politiet må åpne opp slik at det blir lettere å anmelde og informere bedre slik at transpersoner som opplever hatkriminalitet vet at de kan anmelde.

At politiet nå skal skolere egne etater med hensyn til hatkriminalitet er gode nyheter.
– Ja, for i dag er de ikke skolert i det hele tatt, og det gjelder ikke bare trans – det gjelder alt som er skeivt, påpeker Andersen Selnes.