Lite kunnskap om trans

Publisert

– Svært få vet hva Transminnedagen er, og veldig mange skygger unna når de skjønner at det handler om transpersoner, sier Sara Andersen Selnes, leder i Skeiv Ungdom Oslo. Transminneagen ble første gang markert i San Francisco i 1999 til minne Rita Hester, en transkvinne som ble brutalt myrdet i sitt eget hjem i 1998. Transminnedagen markeres 20. november i hundrevis av byer over hele verden, og Skeiv Ungdom Oslo tok plass på Egertorget for å informere om minnedagen. – Det er svært få som vet noe om Transminnedagen, sier Sara Andersen Selnes, leder i Skeiv Ungdom Oslo og forteller at kunnskap om transpersoner også er mangelvare. – Det er utrolig lite kunnskap om denne gruppa i befolkningen. Mange blander begreper og omtaler transpersoner som transer. sier Andersen Selnes og deler ut LLHs informasjonsbrosjyre om transpersoner. Sammen med en håndfull aktivister sto Andersen Selnes også på stand for å fortelle om situasjonen for transpersoner i andre deler av verden. Blant annet at det i løpet av 2012 ble rapportert 238 drap på transpersoner fordi de er trans. Tallene er registrert av organisasjonen Trans Murder Monitoring.– Men dette er bare de man vet om. Det kan være store mørketall, sier Andersen Selnes til Blikk Nett. I Norge må man også anta at det finnes mørketall. Oslo politidistrikt tar tak i problemet i en rapport som ble lansert i juni, hvor målet er å heve kompetansen i politiet og for å spre kunnskap om hva hatkriminalitet er. Ifølge rapporten var det i 2012 totalt 48 forhold som ble kodet som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt. Av de 48 var 15 forhold registrert under seksuell orientering. I Norge er man avhengig av at politiet selv merker av en sak som hatkriminalitet. Her er det også politiet som er ansvarlig for hatkriminalitetstatistikken. I Sverige har de lagt mye av arbeidet med registrering og analyse til BRÅ– tilsvarende Det Kriminalforebyggende Råd i Norge. Politiet i Sverige er svært grundige i å definere ulike typer hatkriminalitet i egne kategorier, avhengig av hvilket grunnlag som foreligger. Andersen Selnes i Skeiv Ungdom Oslo mener politiet bør legge seg på samme praksis som i Sverige.– Politiet må jobbe aktivt for å finne hatkriminaliteten. Selv om det ikke finnes mye statistikk på hatkriminalitet mot transpersoner, så betyr ikke det at det ikke skjer. Politiet må åpne opp slik at det blir lettere å anmelde og informere bedre slik at transpersoner som opplever hatkriminalitet vet at de kan anmelde. At politiet nå skal skolere egne etater med hensyn til hatkriminalitet er gode nyheter.– Ja, for i dag er de ikke skolert i det hele tatt, og det gjelder ikke bare trans - det gjelder alt som er skeivt, påpeker Andersen Selnes.