Livsstilsguide for eldre med hiv

Publisert

Minst fire av ti nordmenn som lever med hiv, er over 50 år. 11. januar åpnet hivupdated.no – en digital livsstilguide for eldre nordmenn som lever med hiv. Med bistand fra noen av Nordens fremste medisinske eksperter samt nordiske pasientorganisasjoner, vil hivupdated.no gi råd og veiledning til mennesker som lever med hiv, for at de skal håndtere og leve godt med den økende kompleksiteten de møter i en aldrende hverdag. Takket være effektive behandlinger klassifiseres hiv i dag som en kronisk sykdom, og hiv-positive kan leve et langt liv, som alle andre mennesker. I dag er minst fire av ti nordmenn som lever med hiv, eldre enn 50 år. Tallene baserer seg på MSIS-statistikk 1995-2015 (msis.no). Antall over 50 år i 2015: 1857. Andel totalt smittede 2015: 4372. (På grunn av dødstall og utsendte innvandrere med hiv, kan ikke Folkehelseinstituttet beregne konkrete tall på antall hiv-smittede over 50 år. De mener 40 prosent er et meget forsiktig anslag. Hiv-smittede frem til 1995 (om lag 1400 person) inngår ikke i datamaterialet som ligger til grunn for beregningen. Økende alder for de som lever med en hiv-infeksjon medfører at livet blir stadig mer komplekst. Dette øker behovet for veiledning omkring hiv og det å bli eldre, og behovet øker i takt med at denne gruppen vokser. Den digitale livsstilguiden hivupdate.no hjelper mennesker som lever med hiv til å håndtere denne kompleksiteten. På informasjonsportalen bidrar noen av Nordens fremste medisinske eksperter, forskere og pasientorganisasjoner innenfor hiv, med informasjon og veiledning. Forskning på hiv og aldring er komplisert, og forskningsresultatene har vært krevende å tolke. Det kan imidlertid ikke utelukkes at sykdommer som benskjørhet, hjertelidelser, nyresvikt og visse kreftformer forekommer hyppigere hos hiv-positive. – Hiv-positive rammes ofte tidligere av såkalte livsstilsykdommer som andre mennesker får når de bli eldre, som eksempel hjertelidelser, diabetes og høyt blodtrykk, sier forskningssjef Ove Andersen ved Institutt for klinisk medisin, Hvidovre Hospital. På hivupdated.no kan mennesker som lever med hiv, få med seg intervjuer og nyheter samt fakta om HIV og ulike behandlinger. I tillegg kan de lære seg mer om rettighetene til hiv-positive. hivupdated.no tilbyr også veiledning for hvordan mennesker som lever med hiv, kan øke livskvaliteten i hverdagen.