LLH går inn for PrEP i Norge

Publisert

LLH går inn for at den hivforebyggende medisinen PrEP skal innføres i Norge. Helseutvalget frykter at kondombruken går ned og at antall seksuelt overførbare sykdommer kommer til å øke. LLH gikk i landsstyremøte 5. september inn for at den hivforebyggende medisinen PrEP skal bli en del av en større strategi mot å hindre nysmitte av hiv. PrEP står for Pre-exposure prophylaxis, hvor profylaktisk betyr forebyggende behandling. USA har tatt i bruk PrEP hos hivnegative, mens medisinen ikke er innført i Europa.– Vi mener at preventive spissede tiltak, lavterskel testtilbud, medisinsk behandling med sikte på å kutte ned den første hivinfeksjonsfasen og kunnskap til hele befolkningen sammen med PrEP-behandling er oppskriften. Vi ser at vi må jobbe helhetlig, spisset og konstruktivt, opplyser Markus Brun Hustad, landsstyremedlem i LLH.For å kunne gjennomføre strategien skal LLH ifølge Hustad skrive under på det internasjonale hivforebyggende manifestet «We need PrEP now» der det tas til orde for å innføre den hivforebyggende medisinen i Europa. LLH føyer seg dermed inn i rekken av homoorganisasjoner i 23 land. Tidligere har HivNorge signert manifestet.

Har ikke fasiten

Helseutvalget er ikke i tvil om at PrEP har en beskyttende funksjon mot hiv, men er fortsatt avventende når det gjelder innføring av PrEP.– Vi ønsker en helhetlig strategi på hivforebygging som ikke fører til flere seksuelt overførbare sykdommer (SOI). Vi har ikke fasiten i dag og vil gjerne avvente mer forskning som gir flere svar på hvordan PrEP fungerer i praksis, sier kommunikasjonsrådgiver Aksel Overskott i Helseutvalget og føyer til at nye forskningsresultater er rett rundt hjørnet.  Hittil viser internasjonal forskning ifølge Centers for Decease Control and Prevention (CDC) i USA en synlig nedgang i nysmitte av hiv ved bruk av PrEP. Når det gjelder kondombruk skal resultatene være mindre entydige.Helseutvalget frykter at PrEP-bruk vil føre til at folk dropper kondomet og at seksuelt overførbare sykdommer som gonoré og syfilis brer om seg. De nyeste forskningsresultatene fra San Francisco viser nettopp det. I Kaiser-rapporten som publiserte resultater 1. september i år hadde halvparten av 143 PrEP-brukere etter ett år fått minst en seksuelt overførbar sykdom (SOI). Kondombruken var den samme for 56 prosent av pasientene, hadde gått ned hos 41 prosent og hadde økt hos tre prosent. Forskerne bak Kaiser-rapporten skal ha tatt forbehold om resultatene for økningen av SOI. De brukte ingen kontrollgruppe og vet ikke hvordan resultatene hadde sett ut for de som ikke hadde brukt PrEP i samme tidsrom.

Moralkortet

– Noen mener at PrEP-skepsis handler om moralske skrupler, at menn ikke bør ha så mye sex med menn?– Det har selvfølgelig ikke med moral å gjøre. Moralkortet dras ofte når det gjelder diskusjon om sex. Menn som har sex med menn (MSM) er spesielt utsatt for hiv og SOI. Den skjevheten ønsker vi å få jevnet ut, sånn at også MSM kan ha god helse, sier Overskott.Selv om LLH går inn for PrEP, har ikke organisasjonen bestemt seg for hvordan PrEP-tilbudet skal se ut, dersom det innføres i Norge. – Vi ser at det er smart å ha PrEP som del av det hivforebyggende arbeidet, men mener ikke at det skal være et substitutt for kondombruk, sier Hustad.Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler mer bruk av medisinsk behandling for å forebygge hivsmitte. Nasjonale helsemyndigheter skal utrede konsekvensene av WHOs anbefaling for Norge. Det gjelder også PrEP, og det er satt av penger i statsbudsjettet til utredningsarbeidet.Nye Pluss har sammen med Ole Rysstad, avdelingsleder ved Sørlandet sykehus, tatt initiativ til et strategimøte med H-team (HIV transmission elimination Amsterdam) i Amsterdam fredag 18. september. Både Helseutvalget og LLH blir med på møtet der H-team deler sine erfaringer på hivforebyggingsfeltet. Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, HivNorge, Aksept, Pro Sentret, Sex og samfunn og Olafiaklinikken og en rekke nøkkelpersoner er også invitert med til møtet.