LLH og sexkjøpsloven

Publisert

Leserinnlegg av Magnhild Nilsen, kvinnepolitisk ansvarlig i Rødt, og Torill Frøise, landsstyremedlem i Rødt. LLHs landsstyre vedtok på sitt siste møte en uttalelse om sexkjøpsloven, der de uttaler at sexkjøpsloven ikke fungerer når det gjelder menn som selger sex til menn.Rødt mener LLH har et snevert syn på en lov som har til hensikt å bidra til at færre kjøper sex, noe evalueringen av loven viser at den har gjort. Vi er glade for at LLH innser at hallikvirksomhet er en alvorlig kriminalitet, og noe vi må hindre. En viktig effekt av sexkjøpsloven er at Norge blir et mindre attraktivt land for kriminelle miljøer som organiserer trafficking, og som utnytter sårbare kvinner og menn på det groveste. Vi kan være enige med LLH om at man som oftest snakker om kvinner som selger sex til menn når man snakker om prostitusjon, men at dette skal være en grunn til å avvikle loven er vi helt uforstående til. Vi er også enige med LLH at det må utredes mer om menn som selger sex til menn, men prostitusjon må behandles likt uansett kjønn. Alle kan utnyttes, enten de er kvinner eller menn, og uansett kjønn på personen som kjøper kroppen deres. Rødt mener at LLH baserer sine uttalelser på feil premisser. Det er ikke slik at flertallet som selger sex, uansett kjønn, gjør dette frivillig. Selvsagt er det noen som i perioder av livet tenker at dette er en enkel måte å tjene penger på, men dessverre er det også mange som får drømmer knust. Magnhild Nilsen, kvinnepolitisk ansvarlig RødtTorill Frøise, landsstyremedlem Rødt