– Vi har blitt tatt med på råd og føler at vi er grundig involvert i prosjektet, sier Karen Pinholt.

LLH synes i utgangspunktet det foreslåtte kvalitetsregisteret er et positivt initiativ.
– Et godt og likeverdig tilbud til alle er et viktig prinsipp uansett hvor i landet man bor og uansett hvilket sykehus man benytter seg av. Den uttalte målsettingen til initiativet er i tråd med våre hivprinsipper, og vi synes det er svært positivt at interesseorganisasjonene har blitt invitert med i prosessen fra begynnelsen av, og at vi blir hørt, sier Karen Pinholt, leder i LLH.

– Vi har blitt tatt med på råd og føler at vi er grundig involvert i prosjektet. Vi føler også at de er lydhøre for våre synspunkter, sier Pinholt til Blikk Nett.

LLH har forståelse for enkelte hivpositives frykt for hvordan et slikt register kan brukes og hva slags konsekvenser det kan få. Derfor ønsker de en tydelig klargjøring av hva registeret skal inneholde, og hvordan det praktisk skal brukes, spesielt sett i lys av straffelovens paragraf 155.
– LLH er mot kriminalisering av hivpositive. I lys av reaksjonene på det foreslåtte registeret bør helsemyndighetene komme enda sterkere på banen i anledning paragraf 155, og se på hvordan denne paragrafen som kriminaliserer hivpositive faktisk hindrer helsemyndighetene i å utføre sitt arbeid. LLH vil i denne forbindelse gi honnør til flere infeksjonsmedisinere, deriblant Stig Frøland og Bente M. Bergersen for å være tydelige på paragrafens uheldige konsekvenser, sier Pinholt og forteller at LLH også lytter til Homopositiv som ikke er like positive til et kvalitetsregister.

– LLH lytter jo helt klart til Homopostitiv og deres meninger. Men vi ønsker i utgangspunktet et register som vil fremme en helhetlig behandling og oppfølging av hivpositive velkommen, og ser frem til å følge det videre arbeidet.