LLH trenger folk

Publisert

I slutten av juni er det landsmøte i LLH. Da skal det gjenvelges eller velges nye folk til sentralstyre og ledelse.– Vi er helt i starten av dette arbeidet og har ikke fått brakt på det rene om noen stiller til gjenvalg, sier Karin Enderud som leder valgkomiteen i LLH. I LLHs valgkomité sitter Karin Enderud, Jon Reidar Øyan, Jon Ole Whistog Håkon Haugli. De har i disse dager sendt ut brev til LLHs organer der de ber om innspill.– Sentralstyret er ansvarlig for LLHs daglige virksomhet etter de retningslinjer som trekkes opp av landsstyret. Vår målsetting er at LLHs sentralstyre har en sammensetning som reflekterer medlemsmassen. Dette dreier seg om alderssammensetning, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, erfaring, utdanning, interessefelt, organisasjonserfaring, politisk teft, profesjonalitet og økonomiforståelse. Potensielle kandidater kan ha en eller flere av disse egenskapene. Det eneste absolutte krav er engasjement og stå-på-vilje for LLH, sier Enderud. I 2008 valgte andsmøtet følgende sentralstyre: Karen Pinholt, leder, Espen Ophaug, nestleder, Christian Fjellstad, økonomiansvarlig, Karine Dybvik, Majoran Vivekananthan, Thorbjørn Urfjell og Anette C. W. Pettersen. Av ulike årsaker trakk Espen Ophaug og Karine Dybvik seg fra sine verv i løpet av perioden. Sentralstyret ble derfor supplert med Inger Kristin Haugsevje og Andres Lekanger.

– Kan de som har lyst å gjøre en innsats for LLH melde sitt kandidattur selv?

– Ja, for all del, og det har vi opplevd før. Men man må selvfølgelig være medlem av organisasjonen, sier Enderud