Lover stopper ikke kjærlighet

Publisert

Skeiv Ungdom og LLH arrangerte mandag 4. juni en demonstrasjon utenfor den ukrainske ambassaden i Oslo for å protestere mot antihomo-lovforslag. Bakgrunnen for demonstrasjonen er at det ukrainske parlamentet i løpet av kort tid vil stemme for å ta inn lovforslag 8711 som forbyr såkalt «homofil propaganda», noe som vil gjøre det ulovlig å være lhbt-person i det offentlige rom.   På demonstrasjonen ble det overlevert et opprop skrevet av BABELNOR-nettverket (Balkans, Belarus and Nordic countries), startet opp på initiativ av Skeiv Ungdom, og som består av 17 organisasjoner i Norden og Øst-Europa. Viseambassadør Vitalii Pantus var tilstede for å ta i mot oppropet som var signert Skeiv Ungdom, LLH, Amnesty, ungdomspartiene Kristelig folkepartis Ungdom, Fremskrittspartiets Ungdom, Unge Høyre, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom, i tillegg til Homonettverket i Arbeiderpartiet, Høyre, Åpen kirkegruppe, Skeiv Verden, Norges kristelige studentforbund, Sex og Politikk, Norsk folkehjelp, Solidaritetsungdom Norsk folkehjelp og Helsingforskomitéen.

Støtte fra Europarådet

Stortingsrepresentant Håkon Haugli (A) er for tiden i Paris på møte i Europarådets komité for likestilling og ikke-diskriminering hvor han har lagt fram sin første rapport som lhbt-rapportør. Haugli er glad for at Ukrainas ambassade ble kringsatt av demonstranter denne mandagsmorgenen. – Slike demonstrasjoner er viktige fordi det viser at folk engasjerer seg og bryr seg. Ikke minst er det viktig at lhbt-befolkningen i Ukraina får vite at de har Europa i ryggen, sier Haugli til Blikk Nett. – Men dette er først og fremst et ukrainsk problem og må løses der. Og verken Norges utenriksminister eller Europarådet kan løse denne situasjonen, men vi kan være med å påvirke. Ukraina er en suveren stat og det er opp til parlamentet å avgjøre politikken, sier Haugli og legger til at hvis Ukraina nå vedtar en anti-propaganda lov lik den Russland har vedtatt i blant annet St. Petersburg, så vil det få konsekvenser. – Europarådet har uttalt at det som skjer i Ukraina er menneskerettighetsstridig og at vi fordømmer det. Det er også helt klart at Ukraina bryter med sine internasjonale forpliktelser hvis de nå vedtar denne loven. Det innebærer at de vil være under observasjon og ikke får være fullverdig medlem i Europarådet. Utenriksminister Jonas Gahr Støre følger også situasjonen i Ukraina. I et skriftlig svar på spørsmål fra Håkon Haugli i Stortinget svarer Gahr Støre:– Vi forventer at ukrainske myndigheter påser at landets lover og praktiseringen av dem ikke strider mot landets internasjonale forpliktelser. Norges ambassade deltok også på en konferanse lhbt-organisasjoner i Ukraina holdt nylig. Det ble da gitt klart uttrykk for støtte til aktivistene og redegjort for Norges klare holdning til seksuelle minoriteters rettigheter. Ambassaden vurderer sammen med blant annet USAs ambassade tiltak i ukrainsk offentlighet. Norges fokus på å ivareta seksuelle minoriteters rettigheter ble også fremhevet av statssekretær Gry Larsen da hun deltok på Europarådets ministerkonferanse i Strasbourg 23. mai i år. Larsen tok da spørsmålet direkte opp med den ukrainske representanten. Demonstrasjonen utenfor ambassaden ble gjennomført med velsignelse fra lhbt-aktivister og organisasjoner i Ukraina.– Ukrainerne selv har ikke anledning til å protestere mot lovforslaget, men vi har vært i tett dialog med aktivister i Ukraina hele veien. Skeiv Ungdom har som prinsipp at når vi skal aksjonere mot noe som skjer i andre land så skal det skje i dialog med lokale aktivister og organisasjoner, sier Skeiv Ungdom-leder Åshild Marie Vige til Blikk Nett.