– Må endre kirken innenfra

Publisert

– Til de som vurderer å melde seg ut av Den norske kirke på grunn av det de opplever som ekskluderende konklusjoner på Kirkemøtet vil jeg si: Tenk på det en gang til, sier Karin-Elin Berg, medlem i Kirkemøtet. Berg er i tillegg nestleder i Oslo bispedømmeråd og seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet. Hun er en av de som stemte for liturgi for likekjønnede par under avstemmingen på Kirkemøtet i Kristiansand tidligere denne uka. Kirkemøtet stemte om hvorvidt det skal innføres en vigselsliturgi for homofile. 51 stemte for, mens et flertall på 64 stemte mot. Flertallet på Kirkemøtet gikk heller ikke inn for forslaget om forbønn som anerkjenner at det er to likeverdige teologiske syn på homofile ekteskap i Kirken. I kjølvannet av avstemmingen har protestene kommet, spesielt på sosiale arenaer som Facebook, og Blikk Nett har kjennskap til at mange har meldt seg ut av Den norske kirke i protest. Det bekymrer Karin-Elin Berg.– Jeg forstår veldig godt at mange er fortvilet og frustrert over det som ikke ble vedtatt på Kirkemøtet tirsdag 8. april, sier Berg til Blikk Nett. Berg mener likevel det er viktig å huske på at det var over 50 delegater som stemte for liturgi for likekjønnede par.– Det i seg selv er en revolusjon. Det er en sakte revolusjon, men like fullt viser det en stor støtte for en vigselsliturgi. Ønsker man at en slik utvikling skal kunne fortsette er det bare en måten å få det til på: man må bruke stemmeretten sin. Kirken endres innenfra og det er medlemmene som bestemmer hvilken retning endringene skal ta.

– Har medlemmene vært for lite aktive?

– Det har vært lav valgoppslutning ved kirkelige valg. Nå var det en liten økning ved de to siste valgene, men det er langt igjen før vi kan si at valgoppslutningen er stor. Sett i lys av et slikt perspektiv, så har medlemmene vært for passive og de har ikke vært seg selv bevisst hvilken makt de faktisk har.

– Hvordan opplevde du selv debatten på Kirkemøtet?

– Jeg følte det var en god debatt, og det er rom for å være uenige med hverandre. Alle synspunkt fikk slippe til og det var en gjensidig respekt mellom meningsmotstandere.

– Du stemte for vigselsliturgi. Når landet du på det standpunktet?

– Jeg har visst lenge hva jeg ønsket å stemme for. Samtidig har jeg vært bevisst på at jeg ikke er teolog, så derfor avventet jeg en teologisk redegjørelse og gjennomgang av hva det er mulig for kirken å stå for. Når Bispemøtet, hvor åtte av tolv biskoper ønsker å vie homofile, tok sin avgjørelse med en teologisk begrunnelse, så kom jeg til samme konklusjon. Som medlem av Kirkemøtet kan Berg avkrefte myten om at det kun er den eldre garde som utgjør motstanderne med hensyn til likekjønnede ekteskap i Den norske kirke.– Det var flere unge som gikk på talerstolen og snakket for et mer konservativt syn. Det synet henger mer sammen med kultur enn med alder. Det er mange som kommer fra mindre strøk og deler av Norge, og de har ofte et mer konservativt syn.

– Når tror du kirken vil innføre vigselsliturgi for likekjønnede par?

– Jeg vet at enkelte biskoper spår en vigselsliturgi i løpet av de neste fire årene. Det er nok ikke utenkelig. Jeg tror resultatet på Kirkemøtet på tirsdag åpnet opp for en raskere prosess enn hva det ville gjort om man hadde gått inn for en forbønnsliturgi.

Les også: 

Kirkemøtet sa nei