– Må ha rett til å velge

Publisert

Susanne Demou Øvergard er fornøyd med at lhbt-kunnskap er tatt inn i den nye handlingsplanen mot tvangsekteskap. Regjeringen har lansert ny handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013–2016). Forebyggende arbeid og styrking av kompetansen i hjelpeapparatet er blant de viktigste nye tiltakene, og lhbt-perspektivet er inkludert i planen. – Vi er kjempefornøyde med at dette nå har kommet svart på hvitt. Lhbt- kunnskap må inn til alle de som jobber med tvangsekteskap. Dette er veldig viktig. For svært mange som Skeiv verden er i kontakt med, eksisterer det ikke en kultur for å være ugift, og vi jobber mye med retten til å forbli ugift og retten til å ta disse valgene selv, sier generalsekretær i Skeiv verden Susanne Demou Øvergaard til Blikk Nett. I planen skriver regjeringen at lhbt-ungdom skal oppleve en skole, en fritid og en hverdag uten risiko for mobbing og vold. Utfordringer knyttet til tvangsekteskap og seksuell orientering skal inkluderes i veiledere og legges til grunn for virksomheten til aktuelle organisasjoner og i kompetansetilbud for ansatte som arbeider mot tvangsekteskap. – Jeg er veldig fornøyd med at det forebyggende arbeidet presiseres, for dette har vi i Skeiv verden jobbet med hele veien. Alle som jobber med tvangsekteskap bør også jobbe med lhbt-delen. Det er viktig at mennesker i ulike organisasjoner er kjønnsnøytrale og ikke bare antar at det er en av motsatt kjønn noen skal gifte seg med, sier Demou Øvergaard.

– Trenger mer kunnskap

I 2012 hadde minoritetsrådgiverne på utvalgte skoler en stor økning i saker som handler om ekstrem kontroll. Ordningen med minoritetsrådgivere er et tilbud der tanken er å hjelpe utsatte unge på et tidlig tidspunkt for å hindre tvangsekteskap og annen vold. Regjeringen ønsker å styrke det forebyggende arbeidet til flere skoler rundt i landet. – Minoritetsrådgiverne har åpnet opp vår forståelse av hvordan de unge har det. Det er behov for mer kunnskap. Det er viktig at vi når barn og unge på et tidlig tidspunkt, slik at vi kan forhindre ekstrem kontroll, tvang og vold, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.