Nyttårsgaven fra Bufdir, LHBT-senteret og Skeivt Arkiv er en plakat med oversikt over Norges skeive historie. Nå trekker LHBT-senteret plakaten tilbake.

I motsetning til en rekke andre land har ikke Norge et eget skeivt museum. I Berlin finnes Schwules museum hvor store deler av den skeive historien er bevart. Fort Lauderdale i Florida, USA har sitt eget Stonewall National Museum & Archives hvis hovedoppgave er å ta vare på lhbt-historien, dokumentere kampen for like rettigheter, samt kunst og kultur.

Her hjemme er det Skeivt Arkiv som tar den oppgaven. På tampen av 2015 fikk omsider Skeivt Arkiv sårt tiltrengte midler til arbeidet og er i 2016 sikret 5 millioner over statsbudsjettet.

Skeivt Arkiv har på oppdrag fra Bufdir og LHBT-senteret laget en historisk oversikt over Norges skeive historie. Plakaten spenner over 1000 år med skeiv historie og målet er ifølge LHBT-senteret at plakaten skal brukes i undervisning i skolen, som informasjon til organisasjoner og privatpersoner.

Plakaten løfter fram begivenheter som avkriminalisering av mannlig homoseksualitet, opprettelsen av DNF-48, senere LLH, samt ekteskapsloven og Norges første handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Friskmeldingen av transvestitter, fetisjister og sadomasochister i 2010 er også med. Det samme er opprettelsen av LHBT-senteret i 2011 og åpningen av Skeivt Arkiv i 2015. Men en rekke andre viktige historiske begivenheter er utelatt, og det har ført til reaksjoner.

Aasmund Vik, som i sin tid startet Åpen kirkegruppe, liker ikke det endelige resultatet av Bufdir, LHBT-senteret og Skeivt Arkivs skeive historieoversikt.

Åpen kirkegruppe ble startet 10. februar 1976 og feirer i år 40 års jubileum.
– Åpen kirkegruppe og kampen om kirken er fullstendig utelatt. Det er hevet over enhver tvil at Åpen kirkegruppe har satt sitt preg på kampen for likeverd i kirken, sier Vik og forteller at Åpen kirkegruppe ble møtt med skepsis i 1976.

– Jeg husker vi hang opp plakater på Metropol, som var den skeive samlingsplassen den gang, for å fortelle at vi fantes. Da var det en del som reagerte og fryktet at kirkens lange arm nå var kommet inn i miljøet.

40 år senere jobber lesbiske og homofile som prester i Den norske kirke og kampen for retten til å gifte seg i kirken er snart i mål.
– Det er i stor grad takket være Åpen kirkegruppe at vi har kommet så langt, om jeg skal si det selv. Det ville uten tvil kommet en gruppe før eller senere om ikke Åpen kirkegruppe hadde startet opp for 40 år siden, men da hadde vi ikke vært der vi er nå. Det hadde tatt lengre tid, sier Vik til Blikk Nett.

Vik føler seg snytt når han nå ser den historiske plakaten som er ment å brukes i undervisning og som opplysningsmateriell.
– Når vi ser hvordan kirken er i ferd med å forandres, så føles det ekstra sårt å bli utelatt.

– Hvor er vi i historien?
Opprettelsen av Forbundet for transpersoner i Norge (FFTP) i 1966 har naturlig nok en plass i den skeive historien. Det samme har opprettelsen av LLH i 1992.

Skeiv Verden, som ble startet høsten 2002 under arbeidet med prosjektet «Homofil Innvandrerungdom», et informasjonsprosjekt med økonomisk støtte fra Barne- og familiedepartementet, er landets eneste organisasjon som jobber for og med lhbt-personer med minoritetsbakgrunn. Organisasjonen er forundret over å ikke få plass på den historiske plakaten.

– I det øyeblikket jeg så at det var kommet en plakat som viser Norges skeive historie, så tenkte jeg at det var en kjempegod idé, sier Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden.

– Det er en viktig ting fordi vi ofte glemmer vår egen historie og kampen som har vært her i Norge. En oversikt over den veien som har ført oss dit vi er i dag er utrolig viktig, ikke minst for målgruppen til Skeiv Verden.

Etter nærmere studie av plakaten fant Susanne Demou Øvergaard en rekke mangler.
– Det er mange historiske datoer i oversikten. Men hvor er de som handler om Skeiv Verdens brukere og målgruppe? Som for eksempel dommen i 2012 hvor Høyesterett ga medhold til en homofil irakisk statsborger. Fem høyesterettsdommere slo enstemmig fast at han har rett til asyl fordi som homofil hadde en velbegrunnet frykt for forfølgelse i Irak. Noe som gjorde det enklere for homofile asylsøkere å få asyl i Norge. En stor seier på lik linje med for eksempel felles ekteskapslov, sier Demou Øvergaard til Blikk Nett.

At Skeiv Verden ikke er nevnt som gruppe i det hele tatt overrasker ikke generalsekretæren.
– Men det vitner om en tankegang uten interseksjonelt perspektiv. Rasifiserte lhbtqi-personer er ikke bare ofre for undertrykking i egne innvandrermiljøer, slik det ofte fremstilles i det offentlige ordskiftet. Vi har også vært med på å skape skeiv historie, for eksempel som forfattere, idrettsutøvere, forskere, aktivister og musikere. For at vi skal lykkes med kampen for fullstendig frigjøring for alle lhbtqi-personer, må vi også huske hvem sin virkelighet som stadig blir tilsidesatt.

Ifølge LHBT-senteret er det viktig å løfte minoriteters historie fordi det kan hjelpe oss til å forstå vår egen og andres kultur.
– Da synes jeg det er merkelig at målgruppen vår blir så usynliggjort i en slik historisk oversikt. Hvordan skal Skeiv Verdens nettverk føle at de er en del av miljøet og vår felles historie når de ikke er representert?

Skeiv Verden hevder at plakaten ikke viser et riktig bilde av den skeive historien og vil derfor ikke anbefale noen til å ta den i bruk i undervisningsøyemed.
– Man kan i hvert fall ikke bruke plakaten Norges skeive historie som eneste kilde. En slik plakat kan ikke henges opp som informasjonsmateriell uten at det plasseres et utall post it-lapper med ny informasjon på den.

Trekker plakaten
Ansvarlig leder av LHBT-senteret i Bufdir, Bjørn Lescher Nuland, sier i en kommentar til Blikk Nett at han synes det er trist at noen føler seg glemt.
– Jeg har hatt samtale med Skeiv Verden i dag og gitt beskjed om at vi selvfølgelig trekker plakaten, reviderer den og sørger for at ting som burde vært med i utgangspunktet kommer med i den nye versjonen.

LHBT-senteret er enig i kritikken og Lescher Nuland sier til Blikk Nett at plakaten ble lansert for tidlig.
– Derfor trekker vi den tilbake og tar samtidig imot innspill, samt tar med oss det Skeiv Verden og Åpen kirkegruppe har spilt inn. Samtidig er det viktig å få med at dette skal bli en interaktiv plakat med linker og mer informasjon.

Plakaten skal nå revideres og en ny versjon vil komme innen kort tid.
– Plakaten slik den er i dag vil ikke sendes ut til skoler og organisasjoner, avslutter Bjørn Lescher Nuland hos LHBT-senteret.