Malawisk par dømt

Publisert

Et homofilt ektepar i Malawi ble i dag ilagt lovens strengeste straff for å ha utført handlinger som strider mot naturens orden. I dag falt dommen til ekteparet Steven Monjeza og Tiwonge Chimbalanga, som har sittet i varetekt siden desember i fjor etter at de ble arrestert for å ha gjennomført en forlovelsesseremoni i Malawi. Retten har funnet paret skyldig i grov uanstendighet og handlinger som strider mot naturens orden. – Norge beklager domfellelsen av det malawiske paret. Det er kritikkverdig at de to blir straffet fordi de ønsker å leve sammen i kjærlighet, sier miljø -og utviklingsminister Erik Solheim til Blikk Nett. Under et besøk i Malawi i mars, valgte Solheim å ta opp arrestasjonen av det homofile paret. I kjølvannet av det kom også andre land på banen med tydelig støtte til det homofile paret og uttrykte bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Malawi. – Jeg er bekymret for at Malawi nå vekker til live en sovende lovparagraf. Det skaper presedens for å straffeforfølge mennesker på grunn av seksuell orientering. Norge mener det ikke er i tråd med menneskerettighetene, sier miljø -og utviklingsministeren.

– Ikke klare for homofile

Juryen mener det er deres oppgave å beskytte samfunnet for «slike som dem» og har ilagt paret lovens strengeste straff som innebærer 14 års fengsel. – Vi representerer det malawiske samfunnet, og jeg ikke tror de klare på dette tidspunktet, til å se sine sønner gifte seg med andre sønner eller gjennomføre forlovelsesseremonier, sa dommeren etter at dommen var klar. Parenes advokater har varslet at de vil anke saken og Solheim kan fortelle at den norske amabassaden i Malawi følger saken tett. – De er i jevnlig kontakt med menneskerettighetsaktivister og representanter for det homofile miljøet i Malawi. Ambassaden har også tatt opp saken med myndighetene og andre lands ambassader og vurderer en felles reaksjon nå som straffeutmålingen er klar, sier Solheim.