Helse

Mangler helsetilbud

Helsevesenets kunnskap om og kompetanse på skeive kvinners helse er for dårlig. Konsekvensene er at skeive kvinner kvier seg for å oppsøke nødvendig helsehjelp.

PublisertNår kvinner oppsøker helsevesenet, er det ingen bokser å krysse av på seksuell adferd og identitet. Alle kvinner blir derfor antatt å være heterofile. Ifølge en ny rapport publisert av RFSL Stockholm har det bidratt til at helsevesenet mangler kunnskap om skeive kvinners helse. Kunnskapsmangel forsterker stigma, og angst for stigma gjør at mange skeive kvinner unngår å ta kontakt med helsevesenet i Sverige.

Undersøkelsen ble gjennomført i 2022 av RFSL Stockholms hiv- og helse i samarbeid med svenske likestillingsmyndigheter.

Rapportens forfatter, Caro Wikbro Rannberg, sier til QX at arbeidet har avdekket tre hovedproblemer. For det første har ikke helsesektoren kunnskap om- og kompetanse på hvordan de skal møte skeive kvinner på best mulig måte. Det gjør at målgruppen vegrer seg for å fortelle om sin seksuelle identitet.

For det andre er det fortsatt dårlig kunnskap både blant skeive kvinner og i helsevesenet om celleprøving og smitte av seksuelt overførbare infeksjoner hos skeive kvinner. Det resulterer i at mange skeive kvinner hverken tester seg, eller følges opp gjennom nasjonale screeningsprogram som jevnlig celleprøver og mammografi. Flere har opplevd å bli avvist når de ber om testing.

Sist, men ikke minst peker undersøkelsen på at det fortsatt er en lang vei å gå før skeive kvinner har et fullgodt helsetilbud. Blant annet krever det opplæring av helsepersonell, at helseklinikker lhbt+ sertifiseres og at skeive kvinner får tilgang på korrekt og nødvendig helseinformasjon.

Powered by Labrador CMS