Manual mot mobbing

Publisert

Europeiske aktivister til konferanse i Oslo mot seksualisert mobbing i skolen. 10.-16. mai arrangerer Skeiv Ungdom og IGLYO, den internasjonale ungdoms- og studentorganisasjonen for homofile, bifile, lesbiske, trans og queer, konferansen «Stopp hat, takle mobbing i Europa». Til konferansen i Oslo kommer nærmere 40 skeive aktivister fra hele Europa for en uke med workshop, paneldebatter og gruppearbeid. – Dette er en tankesmie for å finne viktige holdepunkter i arbeidet mot seksualisert og kjønnsbasert mobbing i skolen, sier leder i Skeiv ungdom, Åshild Marie Vige, til Blikk nett. Undersøkelsen «Seksuell orientering og mobbing, 2009» viser at homofile og bifile mobbes oppsiktsvekkende mye mer enn heterofile elever. 3 000 elever på 10. trinn i ungdomsskoler over hele landet har svart på om de har blitt mobbet ansikt til ansikt, via mobiltelefon eller på internett. Homofile gutter kommer verst ut i undersøkelsen. 48 prosent svarte at de blir mobbet. – Vi skal sammen utforske hva mobbing kan være, hvordan vi gjenkjenner mobbing og lage egne strategier for å bekjempe mobbing der du bor. Mobbing på nett for eksempel er et form for mobbing som få vet hvordan vi kan bekjempe. Du blir utfordret til å bruke deg selv og egne erfaringer for å jobbe for en inkluderende skole. Det blir et spesielt søkelys på homofile, lesbiske, bifile, trans og andre som bryter med forventningene og normene til kjønn og seksualitet. Skeiv ungdom får jevnlig henvendelser fra personer som opplever mobbing, og bruken av homofobe ord er utbredt i skolen. Vi trenger mer kunnskap om hvordan mobbing foregår og hvordan vi kan bidra gjennom samarbeid med ansatte og elever i skolen for å best mulig forebygge og håndtere mobbing. Mange som utsettes for mobbing, opplever at de ikke blir tatt på alvor og at de ikke blir forstått, sier organisasjonssekretær i Skeiv ungdom Eirik Rise til Blikk nett.

Ny manual mot mobbing

Eirik Rise er med på å arrangere konferansen som er blitt til etter initiativ fra IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organization). Ifølge Rise har den norske forskningen på mobbing blitt lagt merke til i utlandet. Målet for Skeiv Ungdom er å bruke erfaringene fra konferansen til å utarbeide en manual og ressursside på mobbing. Mange skoler har gode tiltak mot mobbing, men ungdommer faller likevel utenfor. – Vi vil gi ungdom verktøyene til å handle når mobbing skjer, både de som blir mobbet selv og tilskuere. I manualen vil vi fokusere på hvilke rettigheter skoleelever har og hvordan mobbing kan følges opp. Vi ønsker at Skeiv ungdom kan være et ressurssted for alle som på noen måte opplever diskriminering på grunn av kjønn, kjønnsutrykk eller seksualitet. På konferansen har vi mulighet til å dele erfaringer som er gjort i arbeidet med å bekjempe mobbing. De som kommer hit, kan dele sine beste praksiser og bli styrket i hvordan de best mulig kan jobbe med dette videre. Dette er et tema som engasjerer, for det er så tydelig feil når noen blir behandlet dårlig og trakassert fordi de oppfattes som annerledes, sier Eirik Rise. Påmeldingsfrist er 26. mars. www.iglyo.com/2013/02/19/call-for-participants-to-iglyo-conference-stoph8-tackling-bullying-in-europe/