Markering på Youngstorget

Publisert

Artist Lisa Dillan har tatt initiativ til «Aksjon møtepunkt» på Youngstorget førstkommende onsdag. Bakgrunnen for aksjonen er Kim Frieles utspill der hun utfordret Mohyldeen Mohammad til å steine henne etter at han kom med uttalelser om at homofile fortjener dødsstraff. – «Aksjon Møtepunkt» er en oppfordring til alle om å ta en halvtime fri fra jobb og stå ved Kim Frieles side i en markering hvor vi tar tydelig avstand fra ideologier som støtter dødsstraff og forfølgelse av homofile, sier Lisa Dillan. Mohyldeen Mohammad befinner seg for tiden i utlandet, men Kim Friele vil uansett møte opp og holde aksjonens eneste appell. I tillegg vil Dillan, etter ønske fra Friele, lese opp manifestet som ligger til grunn for aksjonen. – I kjølvannet av aksjonen håper vi å kunne ta tak i de problemene uttalelsene til Mohammad vekker. Med denne aksjonen markerer vi et ønske om konstruktiv dialog og fortgang i prosessen med å skape naturlige møtepunkter for ulike grupperinger i samfunnet, forklarer Dillan. Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, Antirastisk senter og LLH har allerede meldt sin ankomst for å vise sin støtte. I tillegg har Skeiv Ungdom, som står som medarrangør, sendt ut invitasjoner til ulike muslimske trossamfunn.– Vi ønsker å gi så mange som mulig sjansen til å møte opp og ta avstand fra slike uttalelser. Spesielt håper vi religiøse ledere benytter dette initiativet til å få hull på den stillheten som råder i miljøet, sier Dillan til Blikk Nett. «Aksjon Møtepunkt – ved Kim Frieles side» Youngstorget 17. mars klokken 14.00