Marthe Øvrum skal lede Skeiv Ungdom

– Skeiv Ungdom skal stå på egne bein, men også sørge for godt samarbeid med de andre skeive organisasjonene, sier nyvalgt leder Marthe Øvrum.

Publisert

Marthe Øvrum (23) ble søndag 2. april valgt som ny leder av Skeiv Ungdom.

Øvrum er fra Oslo og studerer til daglig sosialt arbeid. Til sommeren er hun ferdigutdannet som sosionom og tar 2. juni over rollen som ny leder av Skeiv Ungdom etter Marie Pernille Sivertsen.

– Ledervervet er et utrolig spennende verv som gir meg mulighet til å skape endringer i livet til mange mennesker, sier Marthe Øvrum til Blikk Nett etter valget som fant sted på helgens landsmøte på Midtstuen skole i Oslo.

Større enn seg selv

Øvrum har siden januar 2017 sittet som vara i sentralstyret. Tidligere har hun vært med i internasjonalt utvalg i Skeiv Ungdom, hvor hun blant annet ledet Russland-prosjektet til Skeiv Ungdom i forbindelse med OL i Sochi 2014. Høsten 2016 var hun tre måneder i praksis i Rosa Kompetanse-prosjektet til FRI. Utover dette har hun mye organisasjons- og ledererfaring fra 13 år i speideren, samt erfaring fra Norway Cup. På fritida trives Øvrum best i en kajakk på havet utenfor Senja, rundt et bål med venner, eller å spise is.

Marthe Øvrum brenner for at folk skal kunne leve gode liv som seg selv, og vil bidra til at Skeiv Ungdom fortsetter å være en organisasjon som jobber for nettopp det.

– Skeiv Ungdom er en organisasjon som er større enn seg selv, sier Øvrum og forklarer,

– Vi har et helt ok medlemstall, men Skeiv Ungdom jobber for så mange flere enn bare medlemmene våre.

Skeiv Ungdoms landsmøte 2017. Foto: Reidar Engesbak.
Skeiv Ungdoms landsmøte 2017. Foto: Reidar Engesbak.

Øvrum mener organisasjonen gjør et godt arbeid både internt og eksternt.

– For meg blir det spennende å lede en organisasjon som er god på begge deler. Skeiv Ungdom arrangerer for eksempel store arrangement, som den årlige sommerleiren vår og den årlige kjønnsmangfoldsleiren. I tillegg er det mange ulike sosiale arrangement som trekker til seg ulike mennesker.

Kjønn på agendaen

På helgens landsmøte ble en rekke politiske saker debattert og organisasjonen har vedtatt et nytt arbeidsprogram.

– Vårt nye arbeidsprogram er på to sider. Det er kort og konsist og vi har staket ut tre hovedmål: kjønn, oppfølging av regjeringens handlingsplan og organisasjonsbygging. At kjønn er et av hovedsatsingsområdene mener jeg er kjempeviktig. Se på transpersoners situasjon i dag. Det finnes ikke et fullverdig helsetilbud for transpersoner – så det skal vi jobbe for. I tillegg jobber vi for innføring av et tredje kjønn.

Øvrum forteller at Skeiv Ungdom med årene har opparbeidet seg en tydelig stemme. Og de forventer at de blir hørt.

– Skeiv Ungdom er en ungdomsorganisasjon, og vi skal stå på egne bein. Men det vi må passe på i det skeive landskapet, er å ikke slå hverandre i hjel. Vi skal bygge hverandre opp. Et godt samarbeid organisasjonene imellom er helt avgjørende, sier Øvrum til Blikk Nett.

– Samtidig er det viktig at Skeiv Ungdom er tydelig på at FRI har sin politikk. Skeiv Verden har sin politikk. Og Skeiv Ungdom har sin politikk. Vi er enige på mange felt, men kanskje er vi uenige på andre områder. Skeiv Ungdom skal ikke drukne i FRI, men når behovet er der, skal vi trekke i samme retning, sier Marthe Øvrum.

Nyvalgt sentralstyre

Marthe Øvrum har med seg Ask Aleksi Berglund (20) som ny politisk nestleder. Odd Thomassen (20) fortsetter som organisatorisk nestleder. Marius Bakke Skotnes (27) ble valgt som ny økonomiansvarlig. Camilla Mariell Olufsen (26) fortsetter som styremedlem og har med seg to nye i styret, Aleksander Gjøsæter (22) og Felix Lillejord Fotland (21).