– Massiv satsing på skeive liv og frivillig innsats

Jubel i FRI Oslo og Akershus etter at Oslos byråd sikret tidenes skeive Oslo-budsjett.

Publisert

Jubel i FRI Oslo og Akershus etter at Oslos byråd (AP, MDG og SV), med støtte fra Rødt, sikret tidenes skeive Oslo-budsjett.

– Det rødgrønne byrådet, med støtte og påtrykk fra Rødt, går med dette budsjettet inn for en massiv satsning på vår skeive frivillighet, sier Brita Brekke, leder i FRI Oslo og Akershus (FRI OA) om budsjettet for 2019 som Oslo bystyre vedtok 12. desember.

– Budsjettet viser at vi har et byråd som tar ansvar for og ser viktigheten av å satse på skeives liv, helse og kultur. Det er vi veldig glade for, sier Brekke.

Styrker arbeidet mot homofobi, transfobi, hat og rasisme

FRI OA arbeider mot diskriminering og hat, de arrangerer festivalen Oslo Pride, driver kompetansehevingsprosjektet Skeiv kunnskap og er en frivillig organisasjon som lager tett oppunder 1 000 skeive arrangement i året.

– Budsjettet som bystyret vedtok onsdag denne uken styrker FRI OA og vårt arbeid på alle områder. Budsjettet gir bedre vilkår for frivilligheten vår. Budsjettet styrker satsingen på kompetanseheving av kommunalt ansatte – blant annet i forhold til skeive seniorer og unge. Og budsjettet styrker oss i det alltid pågående holdningsskapende arbeidet som vi mener er viktig i en tid hvor homofobi, transfobi, hat og rasisme har grobunn i forskjellige miljøer.

Oslo Pride til glede for hele Norge

I neste års budsjett legger også byrådet inn en styrking av Oslo Pride.

– Festivalen vår har hatt en fantastisk vekst de siste årene og er nå en av de største folkefestene i Norge. Den drives på frivillig basis. Festivalen er en dugnad skapt av og for skeive, til glede for alle som ønsker å synliggjøre og feire kjønns- og seksualitetsmangfold sammen med oss, sier Brekke.

Støtten fra byrådet gir rom for å styrke og utvikle festivalen videre.

– Det er viktig for å ivareta frivilligheten som driver festivalen vår på en god og forsvarlig måte. Sammen bidrar vi til at Oslo er en raus, mangfoldig og inkluderende by, sier Brekke.

Livsviktig støtte til Helsestasjonen

I FRI OAs arbeid opp mot kommunen denne høsten og budsjettet for neste år har organisasjonen vært opptatt av at Helsestasjonen for kjønn og seksualitet på Grünerløkka skulle bli styrket.

– Heldigvis har så skjedd. Helsestasjonen for unge og andre skeive er livsviktig for mange, sier Brekke.

– Vi vil rette en stor takk til alle byrådspartiene, og til Rødt, som sammen sikret denne budsjettavtalen. Selv om året på langt nær er over kan hele den skeive frivilligheten i FRI OA nå gå inn 2019 med fornyet kraft, engasjement og pågangsmot, avslutter Brita Brekke.

Fakta:

Budsjettavtalen gir FRI Oslo og Akershus følgende totale tall:

FRI Oslo og Akershus: 1,4 millioner.

FRI Oslo og Akershus - Skeiv kunnskap: 2,24 millioner.

Oslo Pride: 1,2 millioner.

Budsjettavtalen som AP, MDG og SV med støtte fra Rødt inngikk, gir i tillegg følgende påplussninger, fra byrådets innstilling, til andre organisasjoner på feltet:

+ 200 000 Helsestasjon for kjønn og seksualitet

+ 1 240 000 Sex og samfunn

+ 100 000 Skeiv Verden, drift