Mekki gjenvalgt

Publisert

På årsmøtet i LLH Bergen og Hordaland ble nytt styre til lokallaget valgt. Camilla C. Strøm-Rødseth blir ny nestleder og Daniel Mekki ble gjenvalgt som leder. LLH-laget skriver i en pressemelding at Daniel Mekki har vist seg å være en stor ressurs for lokallaget, og blant annet kan takkes for å ha skaffet til veie 100 000 kroner fra LLH sentralt som muliggjorde at LLH BgH fikk en ansatt i 80 prosents stilling. Mekki vil fortsette kampen for å få enda mer støtte fra både kommune og fylkeskommune. En viktig kampsak i 2011 er at handlingsplanen for lesbiske, homofile og bifile består som i dag, noe han har fått med seg byråden for helse og inkludering på.  Daniel Mekki får med seg Camilla Constanse Strøm-Rødseth som nestleder. Hun har sittet i styret i ett år som representant for Regnbuefamilier i Hordaland, og har erfaring organisasjonslivet, blant annet som leder av leder av lokallaget til Human Etisk Forbund. Hun ønsker å fokusere på informasjonsarbeid mot skolen, og vil blant annet jobbe for å få i gang en infogruppe i LLH BgH. Hun ønsker også fokus på mangfold i form av inkludering av ulike kjønns- og identitetsuttrykk. Resten av styret består av en fin blanding av erfarne og nye navn i LLH-sammenheng. Kasserer i det nye styret er Trond Morten Grimstad, som også var kasserer i forrige periode. Videre er Kim Lohne gjenvalgt som au-medlem og helt nye inn i styret er Lene Franco-Steimler og Stine Willemo Andresen. De har erfaring fra henholdsvis Røde kors og Skeive studenter.