Melgaard møter Munch

Publisert

Munchmuseet i Oslo starter i år en utstillingsrekke der Munchs kunst settes i sammenheng med andre kunstnere. Første kunstner ut er Bjarne Melgaard (47) som åpner utstillingen «Melgaard+Munch: The end of it all has already happened» lørdag 31. januar. Edvard Munch (1863 - 1944) blir ofte nevnt i forbindelse med Bjarne Melgaards kunst, men det er i liten grad undersøkt hva som ligger i forholdet mellom disse to kunstnerne. Blikk Nett møtte utstillingens kurator, Lars Toft Eriksen, på Munchmuseet i anledning lanseringen av årets utstillinger.– Ideen min var å utforske den påståtte relasjonen mellom Munch og Bjarne Melgaard. På den andre side vil jeg se hva som skjer med Munch når man setter han sammen med en samtidskunstner som Melgaard, sier Lars Toft Eriksen til Blikk Nett. Ved å sammenstille en rekke kunstverk av Munch og Melgaard vil Munchmuseet med denne utstillingen undersøke hvordan de på ulikt vis og med forskjellige motiviske referanser kretser rundt en beslektet romantisk og dystopisk sivilisasjonskritikk. Toft Eriksen selv mener Melgaards kunst er spesielt utfordrende for Munch.– Men ikke i den form at Melgaard er opptatt av eller påvirket av Munch, men fordi Melgaard på en annerledes og veldig radikal måte utforsker mange av de samme problemstillingene som Munch var opptatt av i sin tid, som seksualitet og kjønn – som jo var gjennomgående temaer i Munchs kunst fra 1880-årene til langt ut på 1900-tallet. Utstillingen «Melgaard+Munch: The end of it all has already happened» består i hovedsak av en sammenstilling av Munch og Melgaards arbeider.– Men i tillegg ønsket jeg å ha med Melgaard i prosjektet i form av nye arbeider laget til denne utstillingen. Utgangspunktet mitt var da at Bjarne må forholde seg til temaet og konseptet i utstillingen – som for hans del da må være Munch. Med tanke på Melgaards rykte om å være grenseløs er det heller usikkert om Melgaard har holdt seg til konseptet.– Jeg vet ikke om han har gjort leksa si. Det gjenstår å se. Jeg tror han har jobbet ganske intuitivt og fritt i forhold til konseptet. Slik sett tror jeg det hele blir en slags intervensjon i utstillingen og museet. Et annet rykte som ofte omgir Bjarne Melgaard er at han er kontroversiell. Men det samme kan sies også om Munch og hans kunst.– Munch var selv opptatt av å provosere og å problematisere samtidens kjønsrolle-forestillinger, sp der finnes det noen berøringspunkter mellom Munch og Melgaard, sier Toft Eriksen og forteller at utstillingen skal utforske om den provokative kraften som Melgaard ofte tilskrives også kan vekke en provokativ kraft hos Munch.– Men det like godt slå andre veien. Det er egentlig et åpent spørsmål i utstillingen og noe vi overlater til publikum selv å tolke. Foruten verk av Edvard Munch bygger utstillingen på en rekke eldre arbeider av Bjarne Melgaard, som inkluderer maleri, tegning, video og skulptur. Melgaard bidrar også med en rekke nye arbeider, som presenteres samlet i en egen sal. Her viser han en serie malerier og en gruppe skulpturer som kretser rundt temaet «Skater Rats», og man kan kanskje ane noe av den samme stemningen som man finner i Munchs maleri «Melankoli» fra 1891.– Denne delen av utstillingen omfatter også et soundtrack, tøydukker laget etter Melgaards mål, hvorav noen av dem er trans, samt klesplagg laget i samarbeid med klesmerket 69. Gjennom disse verkene tematiserer Melgaard sitt forhold til Munch, og det han opplever som viktig hos ham, sier Toft Eriksen.

Mapplethorpe og Munch

Utstillingsrekken på Munchmuseet skal foregå over to år og Vincent van Gogh er neste kunstner ut. I 2016 møter nok en skeiv kunstner Munch, nemlig Robert Mapplethorpe (1946 – 1989). Fotografen Robert Mapplethorpe var kjent for sine aktfotografier og ikke minst beryktet for sine portretter av sadomasochisme. Mapplethorpe døde av aids 42 år gammel.– Koblingen mellom Mapplethrope og Munch er nok ikke like åpenbar som mellom Melgaard og Munch, sier Toft Eriksen.– Utstillingen vil handle mye om hvordan Mapplethorpe og Munch forholder seg til et beslektet motivisk område. For eksempel er akt sentralt hos både Mapplethorpe og Munch. Denne utstillingsserien handler ikke om å kun finne likheter. Det er like interessant å finne forskjellene, avslutter Lars Toft Eriksen. «Melgaard+Munch: The end of it all has already happened». Utstillingsåpning lørdag 31. januar, Munchmuseet, Tøyengata 53, Oslo.

Mer info: munchmuseet.no