– Menneskerettighetene skal gjelde alle

Publisert

Mange valgte å trosse regnværet å ta turen til Rådhusplassen da utenriksminister Espen Barth Eide fikk æren av å åpne årets Pride park onsdag 26. juni. I talen sin la Barth Eide vekt på at han mener Skeive dager er et viktig arrangement og et bevis på at demokratiet fungerer. Utenriksminister Espen Barth Eide trakk også fram at det i år er 20 år siden partnerskapsloven trådte i kraft som bevis på et inkluderende samfunn. På samme tid minnet han på at det fortsatt er en vei å gå ettersom homo er et av det aller mest brukte skjellsordene i norske skoler. Barth Eide mener derfor det viktig og bra at årets tema for paraden er «individets rett». Utenriksministeren roste Skeive dager spesielt for sitt internasjonale engasjement og arbeid.Nylig ble det i Russland vedtatt en anti-homolov som forbyr all nøytral eller positiv omtale av «utradisjonell seksualitet». Russiske lhbt-organisasjoner risikerer nå bøter på opp til én million rubler. Dette beløpet er 500 ganger høyere enn boten for nazistiske ytringer. Loven en del av den generelle innstrammingen av ytringsfriheten i Russland og er designet for å lamme den russiske lhbt-rettighetsbevegelsen. Utenriksministeren er redd for at loven i praksis vil bety at informasjon om homoseksualitet og åpenhet om homofile forhold kriminaliseres. Loven kan i konkrete tilfeller komme i konflikt med grunnleggende menneskerettigheter. Den bidrar til å marginalisere seksuelle minoriteter i Russland ytterligere. Derfor sier Norge tydelig i fra - selv om land som Russland ikke nødvendigvis er lydhøre for kritikk. – Det at de ikke er lydhøre gjelder Russland generelt. Vi er bekymret for den indre utviklingen i Russland på både lhbt-feltet og andre felt. Men det at de ikke er lydhøre er ikke et argument for ikke å fortsette å vise de vi støtter at vi ser dem - det har stor betydning. Og vise myndighetene at vi følger med på utviklingen, sier Espen Barth Eide i en kommentar til Blikk Nett. At Russland er medlem av Europarådet gjør at kritikken kommer fram.– Som medlem av Europarådet plikter også Russland å respektere seksuelle minoriteter. Norge har tatt opp disse sakene med russiske myndigheter og i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). For utenriksministeren og regjeringen er det et poeng å snakke om menneskerettigheter i sin helhet.– Ingen får glemme det grunnleggende: Menneskerettighetene er universelle. De gjelder alle, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet, sier Barth Eide.

Roser LLH

Barth Eide trekker fram utviklingen i Norge og alle rettighetene som nå er på plass. En situasjon som står i sterk kontrast til en rekke land som nå strammer grepet om lhbt-rettigheter. Det kan være grunn til å spørre seg hva det er som gjør Norge så unikt i denne sammenhengen.– Det er viktig å huske på at det som er naturlig i dag, var ikke naturlig for 30-40 år siden. Det er 20 år siden partnerskapsloven ble en realitet. Siden har vi også fått felles ekteskapslov og diskrimineringsvern. Men disse rettighetene skal vi ikke ta for gitt.Sett i lys av den rivende utviklingen i Norge mener utenriksministeren det er viktig å se utover landegrensene.– Det at lhbt-organisasjonene og norske myndigheter jobber internasjonalt er viktig og bra, fordi vi på den måten hjelper hverandre. Men det er også en påminnelse om at det man i dag tar for gitt ikke kom av seg selv. Norge gjør en innsats internasjonalt i Menneskerettighetsrådet, Europarådet og bilateralt. I tillegg har Utenriksdepartementet nå lansert en veiledning utenriksstasjonene våre som handler om norsk innsats for menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Barth Eide roser LLH og Skeiv Ungdom for deres internasjonale fokus.– Utenriksdepartementet har et godt samarbeid med LLH og vi er glade for at LLH har god kontakt med et internasjonalt nettverk av organisasjoner på bakken, og at de støtter russiske organisasjoner i arbeidet for ytrings- og forsamlingsfrihet, avslutter Espen Barth Eide.

Hør talen til Espen Barth Eide:

Utenriksminister Espen Barth Eide Pride park 26. juni 2013

Powered by Labrador CMS