– Mens vi venter på Høie

Publisert

– Det er synd at regjeringen trekker på skuldrene over noe som er så grunnleggende for mange mennesker, skriver Endre Flatmo, leder av SVs lhbt-nettverk. SV jublet når regjeringen varslet at de støtter helsedirektoratets ekspertgruppes forslag om å fjerne kravet om sterilisering for å endre juridisk kjønn. Det er en skamplett hva gjelder grunnleggende rettigheter i Norge som vi nå endelig kan ta farvel med. Likevel må vi innse at selv om lovforslaget om endring av juridisk kjønn går igjennom vil vi fremdeles ha et system som bare tillater to juridiske kjønnskategorier, mann og kvinne. For noen mennesker går dette på tvers av deres kjønnsidentitet. SV støtter flertallet i ekspertgruppen som ønsker en utredning av en alternativ kjønnskategori. Det er synd at regjeringen trekker på skuldrene over noe som er så grunnleggende for mange mennesker. Helseminister Bent Høie bruker i hovedsak to argumenter mot å innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ. Han påstår at om utredningen hadde startet så ville det trenert arbeidet med å forenkle mulighetene for å endre juridisk kjønn. Det er en særdeles svak argumentasjon i all den tid hundrevis av utredninger og prosesser pågår til en hver tid. Dernest sier Høie at spørsmålet ikke er «modent rent politisk». Deg om det, Høie. SV, MDG og Venstre har allerede tatt et tydelig standpunkt som støtter en utredning. Det samme har flere ungdomspartier, deriblant Fremskrittspartiets Ungdom. Med andre ord har forslaget allerede en ganske bred politisk støtte. Å måtte lede an i kampen for sikre seksuelle og kjønnsminoriteters rettigheter er ingen uvant posisjon å ha for partier som SV og Venstre. Det er likevel synd at regjeringen velger å stille seg passive til dette spørsmålet. Identifiserer man seg ikke som hverken mann eller kvinne kan et møte med det offentlige bidra til skam og ydmykelse. Mennesker som opplever seg tvunget inn i kategorier som ikke stemmer med deres identitet fratas friheten som er viktig for egen mentale og somatiske helse. Det burde ikke være spesielt politisk kontroversielt å ville gjøre noe med det. 20 prosent av verdens befolkning bor allerede i land hvor man kan benytte seg av alternative kjønnskategorier. Hva om noen som er registrert som «X» flytter til Norge. Vil da Høie og regjeringen tvinge personen til å velge mellom «kvinne» og «mann»? Lovverket vårt må tilpasses virkeligheten. Det skal beskytte mennesker og gi de muligheter. Retten til å leve frie og verdige liv. Det kan se ut som om vi nok en gang må si «velkommen etter» når stortingsflertallet kommer etter. For det gjør de. Grunnen til det er ganske enkel: Frihet og likeverd er alltid «modent rent politisk». Endre Flatmo, leder av SVs lhbt-nettverk