– Dette er en av mine hjertesaker, sier Daniel Stephanek, nestleder i Søndre Aker Senterparti og 2. kandidat til bystyret for Oslo Sp til neste år.

Stephanek har utarbeidet homopolitikken Oslo Sp håper skal bli gjeldene for Oslo kommune i årene som kommer, godt hjulpet av samtaler med blant andre Kim Friele.
– Det er også viktig å nevne at dette er en politikk Senterpartiet støtter, sier han og viser til uttalelser tidligere i år fra nestleder Anne Beathe Tvinnereim.

Bakgrunnen for den homopolitiske satsingen er en undersøkelse fra 2006, gjennomført blant eldre medlemmer i LLH, som viser at mange eldre imøteså egen alderdom med engstelse og frykt. Noen vurderte å gå inn i skapet igjen på grunn av fordommer blant personale og andre beboere på institusjonene. De er redde for å bli usynliggjort på aldershjem og noen beskriver belastningen ved å få hjemmehjelpere på besøk som ikke viser forståelse for deres måte å leve livet på.

– Jeg jobber selv som behandler og arbeidsterapeut, og jeg har en mistanke om at det finnes en god del mørketall med hensyn til depresjoner og selvmord blant eldre skeive. Derfor mener Oslo Sp at det er viktig å opprette noen tiltak som handler om psykisk helse, og med tiden opprette møteplasser hvor skeive eldre føler seg inkludert.

Ikke forberedt
Oslo Sp mener at lhbt-personer som kom ut av skapet som ung ikke må oppleve å bli tvunget inn i skapet igjen fordi ansatte i helse- og omsorgssektoren ikke har kompetanse på området.
– Tenk deg selv, at du er en homofil mann i 50-årene. Så mister du jobben og kanskje kjæresten, og du har ikke et stort nettverk rundt deg. Da er det stor risiko for at du blir deprimert, men helse- og omsorgssektoren er ikke forberedt på å møte den gruppen. I dag lærer de om hiv og aids, men ikke om homofil kjærlighet.

Oslo Sp vil legge frem klare krav til bystyret i Oslo.
– Vi ønsker at det skal settes av penger til tiltak som fanger opp den eldre lhbt-gruppen. Vi er opptatt av at det skal gjennomføres av aktører som har tillit hos gruppen. Det kan være LLH, men det kan også være aktører utenfor homomiljøene. det viktigste er at tilbudet blir kjent hos målgruppen, og at det blir brukt.

Mange av lhbt-seniorene har bakgrunn fra homokampen, og derfor en rekke erfaringer andre ikke har.
– Da snakker vi om en tid i Norge hvor det kostet å drive homokamp. Mange mistet kontakt med egen familie. De mistet nettverkene sine fordi de var homofile, og nå er de oppi åra og har behov for omsorg. De som har gått foran fortjener likeverdig omsorg på lik linje med alle andre.

Stephanek sier at samtaler med blant andre Kim Friele har vært inspirerende, og bidratt til Oslo Sps engasjement i saken.
– Derfor nøyer vi oss ikke kun med tiltak spesielt for lhbt-gruppen. Oslo Sp ønsker en langt bedre opplæring i helsesektoren. Vi har i dag mange som er avhengig av hjemmebesøk og hjemmesykepleie. Da kan vi ikke ha det slik at noen gjemmer bort bilder eller skjuler hvem de er. På pleiehjem har man liknende problemstillinger, som å bli spurt om hvorfor man ikke har barn. Det finnes andre legninger enn heterofili og det må man ta inn over seg, avslutter Daniel Stephanek til Blikk Nett.