Mer penger til homoene

Publisert

Økt tilskudd til prosjekter og organisasjoner på lhbt-feltet. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til relevante prosjekter på feltet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med 0,5 mill. kroner i forhold til 2010.  Som et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (2009-2012) foreslår de å opprette et eget senter for gruppen. Ressurssenteret skal blant annet kartlegge og sikre dokumentasjon, tilby opplæring, systematisere kunnskap og erfaringer på feltet. Til oppstart av senteret foreslår regjeringen 2 millioner i 2011. I tillegg foreslår regjeringen ytterligere 1 million kroner til å styrke driften av LLH, og for å støtte Skeiv Verden, som driver informasjonsarbeid for homofil og lesbisk innvandrerungdom. Ifølge Anette Trettebergstuen får ingen av tiltakene som har fått støtte over statsbudsjettet tidligere kutt.  – Dette er en kjempeøkning, og jeg er spesielt fornøyd med at vi har foreslått økt støtte til grupper som Skeiv Verden, fordi vi får et økt fokus på lhbt-personer med innvandrerbakgrunn. Vi vil også bidra til å styrke jobben i land hvor det virkelig er problematisk å være homo. Her er norske lhbt-organisasjoner viktige aktører, sier stortingsrepresentant, Anette Trettebergstuen.