Mer penger til internasjonalt arbeid

Publisert

Fjorårets støtte på 1,7 millioner er for 2011 økt til 2,7 millioner. – Dette er en solid anerkjennelse av det internasjonale arbeidet LLH gjør, og viser også at vi har en regjering som virkelig tar dette rettighetsarbeidet på alvor, sier Marna Eide, internasjonal rådgiver i LLH, i en pressemelding. LLH har søkt om økte midler fra UD for å satse enda mer på arbeidet i Øst-Afrika.– Vi mener det er strategisk viktig å satse på Øst-Afrika som region, sier Eide. – Og vi mener at Kenya kan ha en rolle i Øst-Afrika på lang sikt.

Avkriminalisering og religion i Kenya

I Kenya er nysatsningen utviklingen av en strategi for avkriminalisering av homoseksualitet. LLHs internasjonale rådgiver Annika Wattne Rodriguez har vært i Kenya siden begynnelsen av april. Hun har blant annet deltatt på en erfaringsutveksling finansiert av LLH mellom LLHs kenyanske samarbeidspartnere og noen av de indiske aktivistene som vant sin sak om avkriminalisering av homoseksualitet i India i juli 2009. Den andre nysatsningen i Kenya vil ta for seg lhbt og religion.– Politiske ledere i Afrika bruker ofte henvisning til religion og religiøse tekster som påskudd for kriminalisering av homofile, sier Eide. – Dialog med trosbaserte organisasjoner og religiøse fellesskap er derfor en viktig satsning, både for å påvirke samfunnsdebatten og for å styrke den enkelte lhbt-persons religiøse identitet. Koblingen lhbt og religion er like aktuell i de andre østafrikanske landene, og LLH ser for seg at prosjektet i Kenya på lengre sikt vil ha overføringsverdi til resten av regionen. LLH mener også at det er viktig å satse på styrking av lesbiske kvinners stilling og vil derfor støtte den kenyanske organisasjonen Minority Women in Action (MWA) som under ILGAs verdenskonferanse i Sao Paolo i 2010 ble utpekt til det nye setet for ILGAs kvinnesekretariat.

Dokumentasjon og skolering i Uganda

Det andre østafrikanske landet der LLH nå øker sin innsats er Uganda, landet som ble verdenskjent for anti-homoloven til parlamentsmedlem David Bahati. LLH har jobbet med aktivister i Uganda i en årrekke og starter i 2011 to prosjekter for å styrke aktivistmiljøet og rettighetsarbeidet i landet. Det første prosjektet går ut på å styrke dokumentasjonen av rettighetsbrudd mot lhbt-personer i landet.– Fordi aktivistene i Uganda lever i en konstant krise er det utfordrende å få satt sammen dokumentasjon av en sånn kvalitet at det kan brukes på internasjonalt nivå. Man håndterer krisen man er i, men får ikke analysert og dokumentert hva som skjer, forklarer Eide. – Målet er å få på plass god og kvalitetssikret dokumentasjon som kan brukes i rettighetskampen både på internasjonalt og nasjonalt nivå. LLHs samarbeidspartner er en koalisjon av ugandiske menneskerettighetsorganisasjoner som samlet seg for å kjempe mot anti-homoloven i 2009, Civil Society Coalition on Human Rights and Constitutional Law. Koalisjonen består av 28 organisasjoner. For å sikre at alle disse er i stand til å arbeide for lhbt-rettigheter vil LLH også utvikle et opplegg for intern skolering.