Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet legger i statsbudsjettet opp til en økning på 700 000 i posten Tiltak for lesbiske og homofile.
Tilskuddet har blitt benyttet til driftstilskudd til lhbt-organisasjonene LLH, Skeiv ungdom, Skeiv verden og magasinet Blikk.

For 2013 foreslår departementet å utvide formålet med ordningen til også å omfatte driftstilskudd til lhbt-organisasjonene og permanente aktiviteter for bedre levekårene og livskvaliteten til lhbt-personer.

Departementet foreslår et tilskudd på 10,1 millioner kroner. Det er en økning på cirka 700 000 kroner.

Forlenger handlingsplan
Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner blir avsluttet i 2012, og en vurderer å forlenge planarbeidet ut 2013. Det vil også bli vurdert om planarbeidet skal sluttevalueres. LHBT- senteret vil også utarbeide en plan for hvordan kunnskapshullene på lhbt-området skal kunne dekkes.