Mestringskurs for hivpositive

Publisert

Oslo Universitetssykehus starter opp et pilotprosjekt med det første helhetlige lærings- og mestringskurset for hivpositive. I første omgang henvender grunnkurset seg til nydiagnostisterte menn som har sex med menn (msm).– Målsetningen er en bedre helhetlig ivaretakelse av hivpasientene, sier Bente M. Bergersen, overlege på Infeksjonsmedisinsk avdeling. – Vi vil prøve å lage et opplegg som sikrer at pasientene får den riktige informasjonen de skal ha, pluss at vi ser behovet for at de også treffer hverandre, og da gjerne på et tidlig tidspunkt, sier Bergersen til Blikk Nett. Grunnprinsippet i lærings- og mestringskursene er å treffe hverandre og å lære av hverandres erfaringer, for på denne måten å få kontroll over egen situasjon. Dette har vist seg å være nyttig for andre pasientgrupper. – Kolspasienter for eksempel, har egne skoler hvor de lærer anfallshåndtering og det viser seg å være veldig nyttig fordi det fører til færre innleggelser. Vi ser det samme hos diabetikere. Man lærer å ta ansvar for egen sykdom. Det tror jeg er et godt prinsipp. Og er det noe pasientgruppen hivpositive ikke har så er det følelsen av kontroll, sier Bergersen. Grunnkurs for nydiagnostiserte med hiv skal ha møter hver 14. dag. Første møte er onsdag 29. februar 2012 på Senter for læring og mestring, Hotellet Ullevål. Bente M. Bergersen er møteansvarlig, sammen med Kim Fangen, som selv er hivpositiv, på alle kveldene. Det blir ingen presentasjonsrunde for deltagerne og heller ingen navneliste å forholde seg til på møtet. Siden hovedfokus er brukerne er det muligheter til å påvirke programmet. Tema på første kurskveld er «Hivpositiv- hva nå?». I løpet av første kurskveld skal man innom tematikk som spenner fra spørsmål som «Hva gjør hivinfeksjonen med kroppen?», «Hvordan går det på sikt?» og «Hvordan smitter det - helt konkret?» til «Hva går behandlingen ut på og hva er bivirkningene?». Påmelding skjer via ekspedisjonen Inf pol på tlf 22 11 90 91, spør etter Lise Sørsvang.