Midler til arbeid for kjønns- og seksualitetsmangfold

Publisert

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold (RKS) har nå fått tildelt 500.000 kroner til en sekretærstilling. Dette gir rådet mulighet til å arbeide for LHBTI-personer på en bedre og mer effektiv måte.

Letter arbeid

- Det er vanlig og helt nødvendig at slike råd har en sekretær på Rådhuset, forteller leder Henrik Walter-Johnsen. – Det er utrolig mange saker som kommer opp i bystyret, men ikke alle angår LHBT+. Utvelgelsen av hvilke saker som skal behandles i vårt råd, krever en viss kompetanse og tid til å gjøre det ordentlig.

Da RKS ble opprettet i fjor, ble det ikke satt av penger til en slik sekretærfunksjon. Dette gjorde at rådet enten måtte jobbe på frivillig basis, eller be en annen funksjonær på Rådhuset å hjelpe til, i tillegg til sine ordinære oppgaver. Walter-Johnsen er derfor lettet og glad for at denne summen er satt av til å gå til en slik stilling. - Det vil føre til at rådet får gjort jobben sin som tiltenkt, og at vårt virke ikke settes på vent. Jeg vil i første rekke takke Khamshajiny Gunaratnam (Ap) som umiddelbart tok tak i saken og ordnet opp.

Rådet har nedsatt et arbeidsutvalg som skal tilrettelegge for rådets videre arbeid. Utvalget består av Walter-Johnsen, nestleder Marianne Nordli, Hans Heen Sikkelsand og Christer André Gudmundsdottir.

Blant arbeidet framover skal de blant annet se på handlingsplanen Stolte Oslo. Den utløper i 2018, og må evalueres før forslag til ny handlingsplan utformes. Walter-Johnsen avslutter – Vi ønsker også å arrangere et åpent folkemøte under Pride House i juni 2018, slik at publikum kan møte og komme med innspill til rådet. Dessuten ønsker vi å se til det tilsvarende rådet som ble opprettet i Sverige i 2013. Det har vært en stor suksess, og vi håper å kunne lære av dem.