Milano kutter vennskapsbåndene til St. Petersburg i protest mot byens antipropagandalov.

Antipropagandaloven, som ble vedtatt 29. februar i St. Petersburg, forbyr «distribusjon av offentlig informasjon som kan skade helse, moralsk og åndelig utvikling av mindreårige, herunder om de har misoppfatninger om den sosiale ekvivalens av tradisjonelle og utradisjonelle ekteskap». Bryter man loven kan man straffes med bøter i størrelsesorden tusen kroner opp til nærmere 200 000.

Det har allerede vært arrestasjoner av menneskerettighetsaktivister i kjølvannet av loven som trådte i kraft 17. mars i år. Nikolai Alekseev ble i mai dømt til å betale en bot på tusen kroner for å ha promotert homoseksualitet overfor mindreårige. Alekseev er jurist, journalist og leder av det russiske lhbt- og menneskerettighetsprosjektet GayRussia. ru og leder av Moscow Prides organisasjonskomité.

Kutter vennskapsbånd
Bystyret i Milano vedtok 23. november å kutte båndene til vennskapsbyen St. Petersburg. Vennskapsbåndet vil være brutt helt til St. Petersburg fjerner den omstridte loven.

Det innebærer at verken Milanos bystyre eller ordfører vil organisere kulturelle eller andre aktiviteter i samarbeid med St. Petersburg. Milano og St. Petersburg har vært vennskapsbyer siden 1967.

Milanos bystyre sier i sitt vedtak at antipropagandaloven i St. Petersburg er et menneskerettighetsbrudd overfor lhbt-personer. Italienske lhbt-aktivister mener loven har påført den russiske kulturhovedstaden et stort sår, et sår som må behandles.

Bystyret i Milano håper nå at Venezia, som har vært vennskapsby med St. Petersburg siden 2006, skal følge deres eksempel.

En talsmann for St. Petersburgs komité for utenlandsforbindelser sier til russike medier at man nå forsøker å finne ut om Milanos avgjørelse er lovstridig.

Politikeren bak St. Petersburgs antihomo-lov, Vitaly Milonov, sier i et intervju med nyhetsbyrået RIA Novosti at:
«Det er tydeligvis mange sosialister i bystyret i Milano. Det er en skam at en by som Milano kan ta en slik avgjørelse. Det er klart det er vanskelig for mange av våre europeiske kolleger å akseptere loven vår, fordi mange av dem er medlemmer av homo-lobbyen.»

Oslo og St. Petersburg
I forkant av at loven ble vedtatt i St. Petersburg i februar i år ble Oslos ordfører Fabian Stang oppfordret av LLH og Amnesty International Norge til å reagere overfor sin kollega i St. Petersburg, guvernør Georgy Poltavchenko.

Stang ville ikke foreta seg noe overfor sin kollega i St. Petersburg og begrunnet det med Oslo kommunes prinsipielle standpunkt som tilsier at det er regjeringen som tar seg av utenrikspolitiske spørsmål.

Til Blikk Nett uttalte Rune Dahl, politisk rådgiver for ordføreren, i desember 2011 at det er en misforståelse at Oslo og St. Petersburg er vennskapsbyer.
– Det er mange år siden Oslo kommune avviklet ordningen med vennskapsbyer. Det er riktig at enkelte byer fremdeles står oppført som vennskapsbyer, men i praksis betyr dette ingen ting. Oslo kommune samarbeider i dag like gjerne med gamle vennskapsbyer som andre byer og områder vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Les også:
– Stang må på banen

Dømt i St. Petersburg