Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) går inn med 17 millioner svenske kroner for å støtte rettighetsarbeidet i Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Moldova, Russland, Ukraina og Hviterussland.

Millionene skal brukes til å samordne arbeidet for lhbt-rettigheter regionalt. Programmet gjennomføres av RFSL og målet er å jobbe systematisk mot antihomo-lovgivningene mange av disse landene har vedtatt de siste par årene.

I både Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Moldova, Russland, Ukraina og Hviterussland stilles konservative ortodokse normer opp mot EUs verdigrunnlag rundt modernisering og menneskerettigheter.

Ved å opprette en felles platform for lhbt-bevegelsen i Øst-Europa skapes det muligheter for å koordinere påvirkningsarbeidet. Gjennom felles kampanjer skal lhbt-spørsmål bli mer synlig i alle landene. Gjennom programmet får de valgte organisasjonene økt støtte slik at de kan jobbe effektivt og dele erfaringer med hverandre.

– Det regionale programme er det første i sitt slag i Østeuropa. Å dele erfaringer mellom land i en region der lhbt-personers situasjon i høy grad er utsatt kan gi lhbt-bevegelsen både mot og styrke til å fortsette det viktige arbeidet for menneskerettigheter i regionene, sier Elsa Håstad, leder for Sidas avdeling for Europa og Latinamerika.

Lhbt-bevegelsen i Østeuropa er relativt ung og ved å øke kapasiteten kan aktivistene bli bedre rustet til både aktivt prosjektarbeid og medlemsvirksomhet. Da blir lhbt-organisasjonene mer synlig i sine respektive land og ikke minst i det sivile samfunnet, samt at de i større grad også kan delta i forum hvor holdningene til lhbt-personer er fiendtlige.
– I denne regionene, lik de fleste steder i verden, er lhbt-bevegelsen ofte isolert fra andre organisasjoner i samfunnet. Støtte fra sivilsamfunnet er avgjørende for at bevegelsen skal kunne sette fokus på lhbt-saker og for å kunne holde myndigheter og politikere ansvarlige, sier Håstad.