Millioner til internasjonalt rettighetsarbeid

Publisert

I løpet av 2013 har LLH inngått en treårig rammeavtale med Utenriksdepartementet og Norad på over 35 millioner. Det betyr at LLH i 2013 vil bruke 12 millioner til å styrke rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) i Sør.– Økningen er formidabel og viser at regjeringen tar dette feltet på alvor, sier LLHs leder Bård Nylund.– Vi er glade for tilsagnet og forventer at trykket på internasjonalt rettighetsarbeid for denne målgruppen vil fortsette uavhengig av valgresultatet. LLH har i mange år hatt samarbeidsprosjekt med søsterorganisasjoner i Øst-Afrika og Sør-Asia. Dette arbeidet vil fortsette i den kommende treårsperioden. LLH har blant annet støttet flere rettighetsorganisasjoner med midler til lokaler, lønn, og utstyr, slik at de kan tilby lhbt-befolkningen og aktivister i Asia og Afrika trygge møteplasser og effektive arenaer for politisk og sosialt rettighetsarbeid. Særlig i Uganda kan det politiske klimaet gjøre det vanskelig å arbeide for lhbt-rettigheter, og LLH støtter blant annet tiltak for å beskytte aktivister fra forfølgelse.

Barn og unges rettigheter

I tillegg til partnersamarbeidene i Sør-Asia og Øst-Afrika har LLH nå et økt tematisk fokus på på barn og unges rettigheter og på religion.– Såkalte 'tradisjonelle verdier' og barn- og unges rettigheter settes i økende grad opp mot rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, sier Bård Nylund. - Den russiske anti-homoloven som ble vedtatt i juni i år, som forbyr såkalt 'propaganda om homoseksualitet' er bare ett av flere eksempel. Hvis vi skal skjære igjennom denne kunstige motsetningen mellom barn og homoer må vi få barnerettighetsaktører på banen. LLH kommer blant annet til å samarbeide med norske og vietnamesiske Redd Barna i årene som kommer.

Bibelen brukes på til å legitimere vold

LLH vil også fortsette og utvide sitt samarbeid med trosbaserte aktører både i Norge og internasjonalt.– I skyggen av de mer ekstreme evangelistene vi stadig vekk ser i media finnes det flere som opplever en sterk uro over måten Bibelen brukes til å legitimere vold mot homofile og lesbiske på, ikke minst i Afrika, sier Marna Eide, leder for LLHs internasjonale avdeling.Styrking av rettigheter på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk gjennom FNs menneskerettighetsråd i Geneve er et annet område der LLH vil øke innsatsen.– Veien fra grasrota til Geneve kan oppleves veldig lang, og LLH kommer til å jobbe sammen med blant annet den internasjonale paraplyorganisasjonen for lhbt-rettigheter (ILGA) for at flere rettighetsforkjempere fra Sør får muligheten til å delta og bidra i diskusjonene i FNs menneskerettighetsråd, avslutter Eide.