Minneord:

Stein Sebastian Fredriksen

22. mars 1963 – 24. mars 2019

AV ALLE FEIL en kommune kan gjøre, må det å heise regnbueflagget på 17. mai være den mest sjarmerende og mellommenneskelige, mente Stein Sebastian Fredriksen. For han var det egentlig helt naturlig at Tromsø kommune som solidaritetskommune, fikk regnbueflagget inn i sitt reglement.

For all framtid vil flagget vaie en uke i året, under Tromsø Arctic Pride, takket være Stein.

STEIN SEBASTIAN FREDRIKSEN gjorde mangfold, solidaritet og kjærlighet til sitt store livsprosjekt. For han framsto det helt naturlig og opplagt at byen han var så glad i, skulle omfavne alle sine innbyggere i alle fargesjatteringer.

Stein hadde en urokkelig tro på mennesker. På at vi levde best i et samfunn der mangfold ble sett på som en ressurs. Det brukte han som rettesnor i jobben på Hålogaland teater, som pride-sjef og som fylkeslagsleder i FRI.

Da Stein sin minnestund ble avholdt i Tromsø, og da han senere ble gravlagt i Oslo, var det mange som møtte opp i fargerike klær og med regnbueflagg i hånda. Ord som «raus», «tålmodig» og «engasjert» gikk igjen fra kollegaer, venner og familie. Dette ble også beskrevet i forrettelsen i Ullern Kirke da prest Petter Normann Dille takket Stein for at han hadde vist raushet ved å invitere inn den kirka, som tidligere hadde avvist han, på pride-feiring.

BESKJEDEN OM AT Stein hadde gått bort var et stort sjokk for oss. Stein var så høyst levende i sitt engasjement at det var vanskelig for oss å forstå at han var borte.

Han hadde i årevis vært engasjert i den skeive bevegelsen. Han var med på å starte Blikk, og i organisasjonen Pluss var han redaktør for avisa Immunforsvaret. Han engasjerte seg også i DnF48.

De siste årene gjorde Stein seg bemerket gjennom sitt engasjement for et mer mangfoldig og fargerikt Troms og Tromsø. Gjennom sine fire år som festivalsjef for Tromsø Arctic Pride, løftet han festivalen fra en liten markering for skeive, til en stor og mangfoldig festival der hele byen var med som deltakere og publikum. For dette arbeidet mottok han Tromsø kommunes kulturpris i 2018.

STEIN VAR SAMTIDIG de to siste årene leder av FRI Troms og dermed medlem av FRIs landsstyre. I denne jobben hadde han et særlig engasjement for distriktene, og for at FRI skulle huske at skeive liv også ble levd «nord for Sinsenkrysset».

Stein var selv født og oppvokst sør for Sinsenkrysset, men hans ihuga engasjement og nordnorske væremåte gjorde at alle så vekk fra søringdialekta når han snakka.

Steins liv er over. Igjen står vi. En takknemlig bevegelse og et mer åpent og mangfoldig lokalsamfunn.

Hver gang flagget heises under Tromsø Arctic Pride skal vi rak i ryggen og stolte, se opp og tenke på han som gjorde det mulig. Vi spretter en konfettikanon og heiser flagget til topps for deg. Ditt engasjement lever videre.

Takk for dansen, Stein.

Ingvild Endestad, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Powered by Labrador CMS