Misfornøyd med skolesatsing

Publisert

LLH-lederen er misfornøyd med at Kunnskapsdepartementet ikke nevner Rosa Kompetanse Skole i forslaget til statsbudsjettet.

– Det ligger an til en økning på posten som LLH får penger fra, og det er veldig bra. Alt som går opp er bra, men jeg synes likevel at det kunne vært mer penger. Man skal aldri være helt fornøyd, men jeg synes en økning er bra, sier Bård Nylund, leder i LLH. For 2013 foreslår departementet å utvide formålet med ordningen til også å omfatte driftstilskudd til lhbt-organisasjonene og permanente aktiviteter for bedre levekårene og livskvaliteten til lhbt-personer.– I år skal disse midlene lyses ut, i motsetning til tidligere. Jeg forstår hvorfor de velger det slik, men de som tradisjonelt har fått midler fra denne potten har nok ikke så mye å frykte. Departementet har nok en trygghet på at vi bruker de midlene slik de ønsker vi skal bruke dem, sier Nylund til Blikk Nett.

Etterlyser Kunnskapsdepartementet

LLH fikk 200 000 kroner til Rosa Kompetanse Skole i 2011 for å sette i gang et pilotprosjekt hvor lærere skulle skoleres. Bakgrunnen for bevillingen til pilotprosjektet var at kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) er opptatt av at norske lærere og andre ansatte i skolen skal ha praktisk anvendbar kunnskap om lhbt-elever og de utfordringene disse kan møte i skolehverdagen. LLH søkte om fire ganger så mye i 2012 men fikk samme tildeling som i 2011. Kunnskapsdepartementet la inn i det reviderte budsjettet støtte til Rosa Kompetanse, i regi av LLH, og organisasjonen Sex og Politikk, for at de skal sørge for god kompetanseheving i skolen. Men kompetansehevingen glimrer med sitt fravær i årets budsjettforslag, ifølge Bård Nylund. – Jeg har forsøkt å finne noe i Kunnskapsdepartementets budsjett som tilsier at vi kan ha en trygghet i forhold til Rosa Kompetanse Skole, sier Nylund til Blikk Nett. – Jeg vil gjerne ha en bekreftelse fra departementet på at dette prosjektet er trygt. Vi har ennå ikke fått noe svar fra Kunnskapsdepartementet om hva vi kan regne med til neste år. Hvis det ikke kommer noe på Rosa Kompetanse Skole i budsjettforslaget for 2013, så blir jeg veldig skuffet. Da gjør Kunnskapsdepartementet stikk motsatt av hva de har gitt signaler om, og de er således ikke til å stole på. Det er skole det er knyttet størst usikkerhet til når LLH går gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett.– Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet og Justisdepartementet sier de støtter prosjektene våre og følger det opp i praksis - og de har vist at de er til å stole på. Det er Kunnskapsdepartementet som bidrar til den største usikkerheten, sier Nylund til Blikk Nett.