Mosambik avkriminaliserer homofili

Publisert

Mosambik avkriminaliserte homofili i forrige uke, og er nå et av få afrikanske land der likekjønnede forhold er lovlig. Sør-Afrika, Kongo, Chad, Madagascar, Mali, Rhwanda og Elfenbenskysten er blant landene som ikke forbyr homofili. Mosambik følger nå etter.  Loven som tidligere forbød homofili i Mosambik, er fra kolonitiden, da Portugal styrte, og forbød "vices against nature". Aktivister sier at selv om ingen ble dømt etter denne paragrafen, er det allikevel en viktig symbolsk seier at den nå er endret, og håper dette vil ha en positiv påvirkning på resten av kontinentet. Andre afrikanske land har strammet inn lovgivingen rundt homofili. I Nigeria trådde en lov i kraft i fjor, som forbyr at homofile viser kjærlighet for hverandre i offentlige rom. Straffen er inntil 14 års fengsel for å ha sex med noen av samme kjønn. En nylig rapport viser at 87 % av alle nigerianere støtter forbudet mot homofili. I Uganda ønsker myndighetene å innføre en ny streng lov som forbyr homofili. I Kenya er sex mellom to personer av samme kjønn forbudt, og straffes med inntil 14 års fengsel.Om et par uker reiser USAs president Obama til Kenya, der han ble født. På twitter blir presidenten rådet av kenyanere til å ikke snakke om lhbt-rettigheter.  Aktivister håper at Mosabiks avkriminalisering vil få positive ringvirkninger på det afrikanske kontinentet, men er bekymret for at holdningene til homofile allikevel er negative, selv om det ikke har vært mye vold mot homofile. De fleste er enten kristne eller muslimer, og selv om folk er avslappet med hensyn til avkriminalisering av homoseksualitet, ser mange på homorettigheter som et angrep på Mosambiks kultur og religion. For en oversikt fra 2014 over hvilke land som forbyr homofili, se her: http://www.bbc.com/news/world-25927595