– Nå går toget

Publisert

Ved kommune- og fylkestingvalget 14. september er det også kirkevalg. – Det viktigste for meg nå er at kirken slutter å diskriminere homofile og lesbiske og at de feirer også vår kjærlighet, sier Gard Realf Sandaker-Nielsen, som står på andreplassen på Åpen folkekirkes Oslo-liste. Åpen folkekirke ble stiftet på forsommeren i 2014, som en reaksjon på Kirkemøtet den våren. Organisasjonen jobber for at likekjønnede par skal få gifte seg i kirken. De ønsker seg en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering, en kirke hvor alle skal føle seg hjertelig velkommen. – Vi har jobbet for å få inn en ordning med lister til valget, og det har vi fått til i ni av 11 bispedømmer, sier Gard Realf Sandaker-Nielsen.Ved tidligere kirkevalg har det blitt mobilisert til å stemme på homovennlige enkeltkandidater. Med egne valglister vil Åpen folkekirke unngå situasjoner der man risikerer at en homovennlig kandidats vara har en helt annen holdning.

Nå går toget

Slutt på diskriminering og likekjønnet vigsel er en av hovedsakene for Åpen folkekirke ved valget i september. Dessuten er det viktig å få styrket kirkedemokratiet.– Nå gjør vi det enkelt for alle medlemmene å påvirke og sikre at det skal bli mulig for oss homser og lesber å gifte oss i kirken, sier Sandaker-Nielsen.Sandaker-Nielsen kom ut som homofil på teologistudiet i 2004 og var leder i Åpen kirkegruppe fra 2006 til 2010. Han kom i medias søkelys i september 2008, da han og kjæresten Lasse Sandaker ble erklært partnere i våpenrommet i Kampen kirke i Oslo. Den lesbiske presten Siri Sunde forrettet gudstjeneste og forbønnshandling i kirkerommet som en forlengelse av selve partnerskapsinngåelsen. Oslo-biskop Ole Christian Kvarme lyktes ikke i å stanse den forhåndsvarslede seremonien. Partnerskapet ble omgjort til ekteskap, da ekteskapsloven trådte i kraft i januar 2009.– Jeg har jobbet lenge mot kirkens diskriminering og ble etter hvert utslitt av alle de konservative kreftene som arbeidet mot oss. Det nye nå er at veldig mange mobiliserer for at vi skal bli fullstendig inkludert. Nå har vi muligheten, sier Sandaker-Nielsen, somoppfordrer alle til å stemme ved kirkevalget. Valgkandidaten merker for egen del at det er begrenset hvor lenge likestillingskampen kan fortsette og tror den tærer på kreftene til mange. – Folk må forstå hvor viktig dette er. Nå går toget. Hvis vi står igjen på perrongen, blir det andre som bestemmer. Ifølge Sandaker-Nielsen finnes det mange som ikke oppsøker kirken så ofte– Men de opplever likevel at kirken er viktig, når livet byr på utfordringer og når de store overgangene i livet skal markeres. Da er det viktig at kirken tar i mot deg. Du skal bli ønsket velkommen som du er, og ikke møtes med en kald skulder, sier Sandaker-Nielsen.

To likestilte valglister

Åpen folkekirke skal ha støttespillere ved valglokalene i kommunevalget, for å sikre at folk får med seg at det samtidig er kirkevalg. I ni av 11 bispedømmer kan man velge mellom to likestilte lister: Åpen folkekirkes liste og Bispedømmerådets nominasjonsliste. I Bjørgvin og Stavanger anbefaler Åpen folkekirke folk til å stemme på tre kandidater.– Så motbevegelsen Levende folkekirke stiller ikke med egen liste?– Nei, de oppfordrer til å stemme på Bispedømmerådets nominasjonsliste. Vi er 18 kandidater på Åpen folkekirkes liste i Oslo, og omtrent like mange står på den andre. I tillegg går det an å kumulere tre personer, hvis man vil gi ekstra stemmer. – Hva skal dere gjøre frem mot valget?– Nå er det viktigste for oss å spre budskapet om å stemme Åpen folkekirke ved dette valget. En sofa-stemme er en stemme til fortsatt diskriminering. Hvis mange nok stemmer, vil vi vinne valget, og dermed få slutt på diskrimineringen av LHBT. Det er viktig at ingen skal måtte velge mellom tro og kjærlighet. Det kan vi nå sørge for, avslutter Sandaker-Nielsen.