Navnedebatt i LLH

Publisert

LLH har i flere år diskutert et mulig navnebytte og anbefalingen er klar. STOLT er et navn som kan ta oss forbi kjekling om kjønnsbåser og ulike grupperinger innad i organisasjonen og vise vei for en inkluderende, relevant og moderne organisasjon, skriver Navneutvalget. I slutten av mai skal landsmøtet for LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ta stilling til nytt navn. Den tilbakevendende navnedebatten fra de to siste landsmøtene viser at tiden er overmoden for å modernisere navnet, men det er lettere sagt enn gjort. Et navnebytte innebærer alltid elementer av historikk, identitet, politikk, følelser og ambisjoner og disse elementene lar seg ikke alltid forene. Det er med andre ord en vanskelig beslutning som nå ligger på landsmøtets bord, men det er også en beslutning de har bedt om å få ta – på bakgrunn av en analyse og faglige anbefalinger.

To retninger

Debatten om nytt navn har to hovedretninger: på den ene kanten finner du de som er tilhengere av en bokstavforkortelse, og i motsatt hjørne er de som ønsker å frigjøre seg fra den begrensingen som ligger i et slikt navn. Navneutvalget har falt ned på en anbefaling som ligger nær den siste retningen og foreslår at organisasjonen bør legge bokstavkrangelen på hylla og gå for navnet Stolt. I løpet av våren leverte navneutvalget en rapport til LLH som anbefaler organisasjonen å skifte navn. Og på bakgrunn av debatten som var på siste Landsstyremøte er nå det helhetlige navneforslaget «Lhbt-organisasjonen STOLT». Navnet STOLT vil etter hvert ha mulighet til å stå på egne bein, men vi anbefaler at tillegget «lhbt-organisasjonen» beholdes inntil navnet er godt forankret internt og eksternt. LLH er en mangfoldig og raus organisasjon og vi ønsker et navn som gjenspeiler denne rausheten og dette mangfoldet. STOLT er et navn organisasjonen kan vokse i. Det er en beskrivelse av en følelse i stedet for å være en forkortelse som ikke har en betydning i seg selv. Videre er STOLT i slekt med det velkjente «pride»-begrepet som er godt kjent og etablert i vår historie. Dagens forkortelse LLH inkluderer bare to av de fire kjernemålgruppene til organisasjonen og uten å se altfor langt inn i fremtiden, så ser vi at menneskers opplevelse av eget kjønn og seksualitet er i stadig endring. Betegnelser som skeiv, intersex, questioning og genderfluid blir stadig vanligere. Navneutvalgets klare anbefaling er å samles rundt et navn som kan romme alle de ulike måtene å forstå sin egen identitet på, i stedet for å fremstå utdatert og stadig være på etterskudd med endring av forkortelsene. Det er vel lett å enes om at en bokstavbonanza som LHBTIQQG ikke fremstår særlig hensiktsmessig. Å låse organisasjonens navn til f.eks, LHBT-Norge, vil trolig by på samme problemstilling som den LLH har nå om få år. Allerede nå ser vi at det er blitt vanlig å bruke LHBTQ, og hva som blir den rådende betegnelsen på denne sammensatte og komplekse målgruppen om noen år er det ingen som vet.

Lang tid med uro rundt navn

Bakgrunnen for navnedebatten er blant annet at det fulle navnet er for langt, mens forkortelsen LLH ikke beskriver mer enn to av organisasjonens fire hovedmålgrupper. LLH forveksles også stadig med Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL).LLH-forkortelsens innhold har endret seg flere ganger siden organisasjonen fikk sitt navn i 1992, og det er stor forvirring blant LLH sine egne medlemmer om hvorvidt ordet «frigjøring» fremdeles er en del av navnet, hvilke målgrupper LLH faktisk retter seg mot og at det finnes en undertekst som inkluderer bifile og transpersoner. Med STOLT unngår vi at bifile, transpersoner og skeive føler seg underkommunisert som en del av LLHs målgruppe. Navneutvalgets anbefaling er derfor å se forbi spørsmålet om hvem som skal inn og hvem som skal ut i en navneforkortelse når organisasjonen nå skal velge merkevarenavn. Det har vært gjort før, med hell.

LLH, NAVO, HSH

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter het før Norges Arbeidsgiverorganisasjon for Virksomheter med Offentlig tilknytning (NAVO). Et ganske beskrivende navn, men like fullt et utrolig tungt og vanskelig forkortet navn. Spekter tok steget og valgte seg en merkevare som skulle vise bredden blant medlemmene og gi virksomheten en tydeligere profil. Organisasjonen Virke het tidligere HSH – en tre bokstavers forkortelse som ikke lenger stod for de organisasjonen representerte. Det er uvant i begynnelsen, men organisasjonene fyller sitt nye merkevarenavn med innhold med det gode arbeidet som gjøres hver eneste dag, og organisasjonene reaktualiseres.

Hvorfor STOLT?

STOLT viser til en positiv og samlende følelse. Kampen for likeverd og forståelse handler ikke alltid om en selv, men de prinsippene som du er med å kjempe for på vegne av andre. Noen har påpekt at stolt har en bakside – nemlig skammen. At stolthet assosieres med skam, selv i dag, viser hvor viktig nettopp den kampen LLH har ført mot den skammen som deler av samfunnet har forsøkt påført oss er. Som bevegelse skal vi være stolte over at vi har en organisasjon i Norge som arbeider åpent og proaktivt med spørsmål knyttet til identitet, kjærlighet, seksualitet og kjønnsuttrykk i et klima som ofte er rammet inn av skam. Dette arbeidet vet vi at også kan hjelpe folk i vårt naboland Russland og andre land hvor skammen knyttet til det å skille seg fra majoriteten brukes bevisst som et våpen mot sårbare og utstøtte. I Norge har vi kommet langt, men kampen for rett til å leve ut sin seksualitet, kjærlighet, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er på langt nær et avsluttet kapittel; årets Eurovision er et glimrende eksempel på at vi trenger sterke og stolte personer som tør å stå frem. Navnet STOLT handler ikke om at folk skal gå rundt å være så innmari stolte hele tiden; STOLT er navnet på en bevegelse som står samlet og som kjemper for retten til å få være den man er.La oss vise at vi tilhører den internasjonale pride-bevegelsen og at vi ikke knytter stolt-begrepet opp mot den skammen noen ønsker å påføre oss. La oss være modige og velge et navn som krever litt mer, men som gir så mye mer enn en bokstavforkortelse. La oss velge et navn som tar på ramme alvor den kampen LLH som organisasjon har kjempet og fortsatt vil kjempe – både her hjemme og i resten av verden.

LLH - en modig organisasjon

Vi tror tiden er moden for at LLH våger å tenke nytt, selv om det ikke er enkelt. Det er som sagt elementer av historikk, identitet, politikk, følelser og ambisjoner som nå skal forenes i et nytt navn for fremtiden. Men slik vi kjenner LLH har organisasjonen aldri vært kjent for å ty til det enkle. LLH er kjent for sitt mot, sin pågangskraft, sin utrettelige kamp for likeverd og menneskerettigheter. Navneutvalget oppfordrer derfor landsmøtet til å strekke seg og løfte LLH forbi dagens bokstavforkortelse og inn i en ny æra med navnet STOLT. Med vennlig hilsen navneutvalget, ved Anders Bakken, Inger Kristin Haugsevje og Frode Skage Ullebust.