Nedgang i hivtilfeller i Norge

Publisert

I 2015 ble det diagnostisert 221 nye hivsmittede i Norge, det er en nedgang fra 249 tilfeller i 2014. Nedgangen ses i helhet blant menn som har sex med menn, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. – Kondombruk, tidlig diagnostikk og raskest mulig effektiv hivbehandling er fortsatt de viktigste forebyggende tiltakene, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. For de øvrige gruppene er hivsituasjonen lite endret fra 2014.

Menn som har sex med menn

Det er en markant nedgang i meldte hivtilfeller blant menn som har sex med menn (MSM). Det ble i 2015 påvist 70 hivtilfeller blant menn som har sex med menn. Dette er en betydelig nedgang fra de 107 hivpositive som ble meldt i denne gruppen i 2014. Nedgangen ses både blant norskfødte og innvandrere. Blant norskfødte menn som har sex med menn, er hivtallene nær halvert siden 2011. Andelen hivpositive menn med innvandrerbakgrunn som har sex med menn, har økt de siste årene og utgjør om lag halvparten av de meldte tilfellene blant menn som har sex med menn. Av de som ble diagnostisert i 2015 i denne gruppen, ble 54 prosent smittet i Norge. Det er for tidlig å si om nedgangen representerer starten på en mer varig trend med redusert hivsmitte hos menn som har sex med menn. Tidligere er det ofte observert en nedgang i meldte hivtilfeller hos menn som har sex med menn etter et år med høye hivtall i gruppen.– Det er ikke holdepunkter for at nedgangen skyldes redusert risikoatferd. Antall påviste tilfeller av gonoré blant menn som har sex med menn, fortsatte å øke i 2015, og forekomsten av syfilis holdt seg på et vedvarende høyt nivå, noe som tyder på at det fortsatt er mye risikosex blant menn som har sex med menn både i Norge og på utenlandsreiser, sier Nilsen. – Den prioriterte forebyggingsstrategien blant menn som har sex med menn de senere årene både i Norge og mange andre land med økt hivtesting i de mest risikoutsatte miljøene og rask behandling av smittede, kan være det vi ser effekten av, avslutter Nilsen.

Økt testing forebygger

Ifølge Helseutvalget er det ikke sikrere sex atferd som er grunnen til de lave hivtallene.– Det er litt tidlig å si om det er vellykket behandling som er forklaringen til de lave tallene. Men tidlig behandling er viktig forebyggende grep, sier Rolf Angeltvedt, faglig og administrativ leder i Helseutvalget. Angeltvedt tror økt testing gir utslag på statistikken.– Helseutvalget har hatt et økt fokus på hurtigtesting de siste årene og det er et omfattende arbeid som har blitt lagt ned i å nå grupper vi ikke har nådd tidligere, sier han til Blikk Nett. Helseutvalgets hurtigtesting på arenaer hvor MSM-gruppen møtes har vært en suksess.– I 2015 testet Helseutvalgets frivillige 1577 menn som har sex med menn. 11 av testene var positive. 10 tilfeller i Oslo og ett i Trondheim, sier Angeltvedt og forteller at målet er å holde hurtigtesting på samme nivå i år. – Vi har som mål å gjennomføre 1 750 tester i år. Forhåpentligvis starter vi også med selvtesting i løpet av høsten. I selvtest-prosjektet har vi som mål å teste 10 000 i løpet av tre år. Mer info: Hivsituasjonen i Norge per 31.12.2015