– Norge må utfordre Russland

Publisert

Lovforslaget som ble fremmet i St. Petersburg i forrige uke, og som ville ført til et forbud mot lhbt-samlinger og aktiviteter på steder hvor barn og mindreårige oppholder seg, er foreløpig utsatt og skal opp til vurdering igjen 30. november. Stortingspolitiker André Oktay Dahl (H) mener Norge må markere seg tydelig mot Russland i denne saken. Skulle loven tre i kraft i St. Petersburg vil de som offentlig promoterer eller sprer «propaganda om sodomi, lesbiskhet, biseksualitet og trans til mindreårige» bli straffet og ilagt bøter på opptil 10 000 kroner. Det nesten enstemmige vedtaket skjedde i den første av tre runder som må til for at et lovforslag skal bli vedtatt. Så ble det lagt på is. «Vi har bestemt oss for å dobbelsjekke alle de juridiske definisjonene som er knyttet til lovforslaget», sier Vilatly Milonov, som utarbeidet forslaget, til nyhetsbyrået RIA Novosti. Lovforslaget skal opp til vurdering igjen 30. november. De som støtter lovforslaget hevder at det er barnas ve og vel som er fokus og at dette er en måte å skjerme barn og unge mot «seksuelle avvik», mens motstanderne hevder loven er et redskap for å legitimere fascisme. Lhbt-aktivister i Russland og ellers i verden mobiliserte mot lovforslaget fordi loven vil føre til at myndighetenes forbud mot prideparader og andre offentlige markeringer, i tillegg til distribusjon av informasjonsmateriale, blir beskyttet av lovverket.

– Kritisk situasjon

André Oktay Dahl omtaler situasjonen for lhbt-befolkningen i Russland som kritisk og sier at lovforslaget mest sannsynlig er et resultat av en samordnet politisk kampanje, igangsatt av partiet Forent Russland, i forkant av valget i desember. – Ingen politiske partier som stiller til valg i Russland 4. desember ser ut til å se på lhbt-rettigheter som menneskerettigheter, sier Dahl til Blikk Nett. – Dette føyer seg dessverre inn i mønsteret hvor man ser at Russland beveger seg i feil retning i menneskerettighetsspørsmål. Dette bør bekymre Norge som nærmeste nabo og som sentral handelspartner og aktør i nordområdene, sier han og etterlyser et tett samarbeid med våre vestlige allierte. Dahl har i sakens anledning utfordret utenriksminister Jonas Gahr Støre.– Jeg har i et skriftlig spørsmål etterspurt hvordan regjeringen til nå har tatt opp denne saken, og hvordan statsråden fremover, på en langt mer direkte måte, vil ta opp diskrimineringen av lhbt i Russland. Dahl mener Norge må bruke de mulighetene og kanalene vi har på best mulig måte.– Men det tror jeg ikke vi gjør per i dag. Selv om Norge er et lite land kan vi ikke forvente at USA alene skal ta denne kampen. Norge er en økonomisk stormakt i forhold til olje og det nære samarbeidet vi har økonomisk med Russland. Derfor vil jeg vite hvordan Norge skal koordinerer oss med land som er på linje med oss i dette spørsmålet.

Advarer mot valginnblanding

NTB kunne mandag melde at Russlands statsminister Vladimir Putin på partikongressen til regjeringspartiet i helgen beskyldte utenlandske makter for å forsøke å blande seg inn i russisk politikk. – Russland er lite mottakelig for internasjonalt press, mer enn mange andre land. Nettopp derfor er det så viktig at Norge markerer seg skikkelig slik at ikke nasjonalister i andre land ser at vi er unnfallende på dette området. Norge må koordinere seg med andre EU-land og USA og sammen stille klare krav om hva vi forventer av Russland når det gjelder menneskerettigheter, sier André Oktay Dahl til Blikk Nett. I en kommentar til Blikk Nett bekrefter Utenriksdepartementet (UD) at utenriksministeren har mottatt et spørsmål fra Stortinget om dette temaet. I henhold til forretningsordenen har statsråden seks virkedager til å svare Stortinget og UD kan derfor ikke uttale seg før Stortinget er informert.