Norges skeive dokumentarv

Publisert

Arkivet etter Karen-Christine Kim Friele ble i dag tatt opp i registeret over Norges dokumentarv. Det er første gang et skeivt arkiv blir innlemmet. Tirsdag 2. desember ble 29 nye dokumenter og arkiv over kulturhistoriens viktigste hendelser inkluderte i den norske lista. Arkivet etter Kim Friele er en viktig kilde til den norske homobevegelsens historie og dekker perioden 1953 til circa 2000 og omfatter 17 hyllemeter. Frieles arkiv er et unikt homohistorisk arkiv i nasjonal, men også i internasjonal, sammenheng. Det er et viktig nasjonalt minoritetsarkiv som speiler den moderne homo‐organiseringen som begynte i Norge rundt 1950, hvor organisasjonen Det norske forbundet av 1948 (DNF‐48) spiller en stor rolle. Arkivet ble gitt som gave til Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen i 2013 og oppbevares i magasinet til Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Tone Hellesund, som var initiativtaker til Skeivt arkiv, var tilstede på lanseringsseminaret for Norges dokumentarv i dag sammen med prosjektleder Runar Jordåen. Norges dokumentarv inngår i UNESCOs Memory of the World-program som skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre dokumentarven.