Norsk donorjakt

Publisert

Sist søndag var det premiere på MTVs dokureality «Generation Cryo» om amerikanske Breeannas jakt på sin anonyme donorfar. – Tematikken er høyst aktuell også i Norge, sier Sigrun Saur Stiklestad. 17-årige Breeannas jakt på sin anonyme donorfar, som hun kun kjenner som donor nummer 1096, fører til at hun finner ut at hun har 15 donorsøsken. Serien «Generation Cryo» viser Breeannas møte med «søsknene», som alle reagerer veldig forskjellig når hun tar kontakt. Liknende problemstillinger kan norske donorbarn bli stilt overfor.Sigrun Saur Stiklestad mener MTV-serien tar opp et aktuelt spørsmål. Saur Stiklestad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun disputerte i 2012 med avhandlingen «Planlagte lesbiske familier – kontroverser og kunnskap». – Barn som er født ved hjelp av donor, kjent eller ukjent, har helt klare paralleller med barn som er adoptert. Noen vil lure på hvem biologisk far er, og føler at det er en viktig ting for dem å finne ut av, mens andre ikke er opptatt av det i det hele tatt. Hun ser ikke bort i fra at temaet vil føre til nye forskningsprosjekter.– Det hadde vært veldig spennende etter hvert som barn her i Norge, som er født ved hjelp av donor, blir store nok til å tenke på disse tingene. Barn som er født ved hjelp fra Stork-klinikken i Danmark har lenger historikk, så sånn sett er dette temaet allerede aktuelt i Norge. – Jeg kunne tenkt meg å sette i gang en intervjuundersøkelse for å finne ut hva disse barna tenker om dette, sier hun til Blikk Nett. I avhandlingen «Planlagte lesbiske familier» intervjuet Saur Siklestad lesbiske familier om blant annet assistert befruktning. Et fremtredende funn i materialet er at noen av informantene valgte assistert befruktning fordi tanken på å ha en far inn i bildet opplevdes som truende fordi sosial mor ikke ville kunne bli tilkjent noen juridiske rettigheter for barnet. – Likevel var de bevisst på spørsmålet om hvordan barna ville oppleve dette når de ble store nok. Noen hadde en holdning om at de fikk ta tak i det når det eventuelt kom opp, men samtidig ga de utrykk for at det var potensielt problematisk. Å bruke ukjent donor var et riktig valg for dem der og da, og eventuelle omkostninger måtte de ta etter hvert. I MTV-serien bruker Breeanna nettstedet Donor Sibling Registry som verktøy. Registeret er et nettsted hvor donorer, donorbarn og donorsøsken kan oppsøke hverandre. Det er et aktuelt tema og et tema som har innvirkning på livene til personene man møter i serien. Men det er også underholdning i beste sendetid. Saur Stiklestad er verken positiv eller negativ til det. – Hører ikke det med i tidsbildet da? Se på nyheter i dag - det er jo underholdning. Det er noe som hører med i vår tid, men samtidig handler dette om barn og ungdom - og nettopp derfor er det viktig å trå varsomt, sier hun. «Generation Cryo» vises på MTV Nordic på søndager.