Norsk støtte til Europarådets lhbtqi-prosjekt

– Norge skal være et foregangsland i arbeidet med å styrke lhbtqi-personers rettigheter, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Publisert

– Norge skal være et foregangsland i arbeidet med å styrke lhbtqi-personers rettigheter, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Barne- og likestillingsdepartementet gir én million kroner i støtte til Europarådets arbeid med å fremme lhbtqi-rettigheter i 2019.

– Vi ønsker også å bidra til at andre land setter dette arbeidet høyt opp på agendaen, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Millionbeløpet går til Europarådets prosjekt for å fremme lhbtqi-rettigheter. Det innebærer blant annet en forpliktelse for medlemslandene til å følge opp en rekke anbefalinger for å bekjempe diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Les mer: Viktig anbefaling om LHBT-personers rettigheter.

Medlemslandene må rapportere tilbake til Europarådet på dette arbeidet. I løpet av 2019 skal det utarbeides en rapport om landenes gjennomføring av anbefalingene.

Rapporten skal legges fram for Europarådets styringskomité for menneskerettigheter (CDDH) og senere behandles i Europarådets ministerkomité.

– Det er svært bekymringsfullt at personer blir utsatt for diskriminering, hatkriminalitet og vold på bakgrunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Vi er avhengig av innsats fra både myndigheter og sivilsamfunn på tvers av Europa for å motvirke en utvikling i negativ retning, sier Helleland.

IDAHOT

Norge er vertskap for IDAHOT 2019 i Oslo 13. til 15. mai. IDAHOT er den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi og markeres verden over hvert år 17. mai.

IDHAOT–Forum en viktigt arenaen for lhbtqi-agendaen i Europa, hvor myndigheter, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunnsaktører og fagmiljøer møtes. Norge har nå som ambisjon å samle mest mulig støtte til det videre arbeidet med å fremme lhbtqi-personers rettigheter både i og utenfor Europa.

– Vårt felles mål må være å bedre levekår og livssituasjon for alle LHBTIQ-personer. Jeg håper Norges støtte til Europarådets LHBTIQ-prosjekt kan være et eksempel til etterfølgelse for flere andre medlemsland, sier Helleland.

Les mer om: Europarådets LHBT-anbefalinger CM/Rec (2010)5