Warszawas årlige Equality Parade har for første gang en hovedsponsor. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge med nærmere 90 000 kroner til paraden som går av stabelen 14. juni.

Warsaw Equality Parade er inne i sitt fjortende år, men det er først i år at en hovedsponsor er med på laget, noe som bidrar til trygge rammer for både paraden og den to uker lange festivalen i forkant av Warsaw Equality Parade som arrangeres av Volunteers of Equality Foundation.
– For oss er dette viktig. For hvert år som går blir det stadig flere småbedrifter og institusjoner som bestemmer seg for å støtte like rettigheter gjennom paraden vår. Men Norge er gjennom EØS-midlene den første store sponsoren vi har hatt. Nå håper vi at dette vil inspirere andre til å støtte oss og festivalen, som blir større og større for hvert år, sier Łukasz Pałucki, leder av Volunteers of Equality Foundation.

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Norge har bidratt til sosial og økonomisk utjevning i de minst velstående landene i EØS-området siden Norge ble en del av det indre marked i 1994 gjennom EØS-avtalen. Utjevning blant landene bidrar til å gjøre det indre marked mer funksjonsdyktig og er i alles interesse.

Håper på rekord
Årets Equality Parade arrangeres lørdag 14. juni i Warszawa. Men selve festivalen starter to uker tidligere med filmvisninger, debatter, utstillinger og en rekke konferanser. Selve paraden ble arrangert for første gang i 2001 inspirert av pride-festivaler i Europa. Med årene har paraden og festivalen fått et større nedslagsfelt og fokus nå er på menneskerettigheter i et større perspektiv. Det er grunnen til navnet Equality Parade.

Paraden og festivalen er et samarbeidsprosjekt arrangert av flere ulike grupperinger og organisasjoner i Polen. Det de har til felles er at alle jobber med rettigheter for utsatte grupper og minoriteter i samfunnet.

Arrangørene håper på rekordoppmøte når paraden går gjennom Warszawa i juni, lik paraden i 2013 da flere tusen mennesker deltok. Det gjorde også Norges ambassade i Warszawa, og ble dermed den første ambassade til å delta noensinne.

Ambassaden deltok i paraden med en egen flåte med dj og store bannere med påskriften «No Hate» for å promotere No Hate Speech Movement.
– Det er kanskje litt uvanlig at en ambassade deltar på denne måten, med en stor flåte og dj. Men for oss er paraden en mulighet til å fremme europeiske verdier, sier Karsten Klepsvik, Norges ambassadør i Warszawa.

Mer info om: Warsaw Equality Parade