Norske lhbt-stemmer i FN

Publisert

Leder i Skeiv Ungdom, Åshild Marie Vige, drar sammen med Unge Venstres nestleder, Andreas Skjæret, til New York i slutten av september for å tale om lhbt i FNs generalforsamling. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) sender hvert år to kandidater til FNs generalforsamling. Ordningen som er et samarbeid med Utenriksdepartementet, startet opp i 1971. Kandidateneblir en del av LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål, en gruppe som diskuterer hvilke problemstillinger det er viktig å ta opp i forskjellige FN-forum. Ungdomsdelegatene Vige og Skjæret skal holde en tale på vegne av Norge. Talen må godkjennes av UD, og den skal holdes i den tredje komiteen i FNs generalforsamling. Denne komiteen arbeider med humanitære spørsmål, menneskerettigheter, kvinners rettigheter, barns rettigheter, sosiale spørsmål og ungdom. – Vårt mandat er at vi skal være barn og unges stemme i FN-delegasjonen til Norge, og da er det slik at man egentlig kan velge alle slags saker - fordi alt kan relateres til barn og unge. Derfor er det opp til ungdomsdelegatene, ut i fra hvilke kompetanse og interesser man har, å velge tema, sier Åshild Marie Vige til Blikk Nett. – Vår hovedoppgave er å jobbe sammen med de andre delegatene i delegasjonen, i tillegg skal vi da holde et innlegg i det som heter tredje komité hvor man tar opp sosiale, menneskelige og kulturelle spørsmål. Der passer det bra å ta opp lhbt-spørsmål og tematikk, sier Vige som altså reiser til New York sammen med Andreas Skjæret. – En ting er at vi representerer barn og ungdom på vegne av LNU i den norske delegasjonen, men vi må også forholde oss til norsk utenrikspolitikk, så vi kan ikke tale på tvers av det. Men det er ikke noe problem, all den tid norsk utenrikspolitikk er så bred og lett gjenkjennelig. Norsk utenrikspolitikk handler i stor grad om humane verdier og menneskerettigheter. Vi kunne valgt mange forskjellige temaer, men landet på lhbt fordi det passer godt med det som er LNU sin politikk, sier Andreas Skjæret til Blikk Nett. – Er innholdet i talen kontroversielt?– Vi går ikke inn i noen enkeltlands situasjon eller fokuserer på negative strømninger i enkeltland, som for eksempel Russlands antipropagandalover, men minner alle land på at de må forholde seg til menneskerettighetene som alle land har forpliktet seg til, sier Vige til Blikk Nett. – Hadde vi holdt denne talen i Norge ville folk ha gjespet. Det er ikke noe kontroversielt i det vi sier, men fokuset ligger på at alle land må stoppe diskriminering av lhbt-befolkningen, sier Vige. – Samt at vi oppfordrer alle statene til å fjerne diskriminerende lover. Faktum er at 80 land i verden kriminaliserer homofili, men ingen land i verden er glimrende i sin behandling av lhbt-personer, sier Skjæret. Skjæret er som Vige også skeiv, og temaet lhbt er derfor noe som ligger deres hjerte nært.– Jeg er glad for å få anledning til å snakke om dette i FN, og lhbt er et tema jeg snakker om så ofte det lar seg gjøre. Vi skal ikke la medlemsstatene glemme hvor viktig dette temaet er og vi må fortsette å utfordre verdens land på disse spørsmålene, sier Vige til Blikk Nett. – Hvordan ser dere på utviklingen i verden?– Det har blitt en mer tilspisset konflikt de siste årene. Lhbt-saken har blitt mer synlig i internasjonale fora som FN, noe som gjør at det har blitt lettere å ta aktivt avstand fra menneskerettighetsbrudd. Selv om det har vært en liten nedgang i land som aktivt diskriminerer og kriminaliserer lhbt-befolkningen, så har det samtidig vært en forverring i enkelte land, som for eksempel Uganda hvor det i dag er 30 års fengsel for homoseksualitet, i tillegg til at det ligger et lovforslag om dødsstraff. Så har vi de grusomme anti-propagandalovene i de russiske provinsene, sier Vige og legger til at det i andre land også er positive endringer. – I de Søramerikanske landene skjer det mye positivt. Brasil har gått inn for adopsjonsrett for homofile, mens Argentina har vedtatt kanskje verdens beste kjønnslov. Så det er en blandet situasjon ute i verden. – Hva står ellers på programmet i New York?– Talen til FNs generalforsamling finner sted første dagen under oppholdet. Resten av tiden skal vi være en del av delegasjonen, og vi skal i en rekke møter i flere komiteer og delta på en rekke arrangementer. Vi har også en del avtaler med organisasjoner som jobber med lhbt-spørsmål, sier Andreas Skjæret. – Vi gleder oss veldig til å møte Boris Dittrich som jobber med lhbt-saker i Human Rights Watch, samt at vi vil prøve å få møtt Charles Radcliffe som jobber med lhbt-saker hos FNs høykommisær for menneskerettighets spørsmål, sier Åshild Marie Vige til Blikk Nett. Tidligere har Petter Hojem, som var leder av Skeiv Ungdoms internasjonale utvalg, blitt valgt ut til å være årets ungdomsdelegat til FNs generalforsamling. Han holdt tale i 2008.