Ny asylpraksis

Publisert

Ny instruks om asylsøknader begrunnet med seksuell legning. Justis- og beredskapsdepartementet har instruert UDI om behandlingen av asylsøknader der søkeren er lesbisk, homofil, bifil, trans- eller intersexperson. Samtidig vil departementet oppdatere de generelle retningslinjene for asylsaker som gjelder kjønnsrelatert forfølgelse.Instruksen og retningslinjene skal bidra til ytterligere å synliggjøre og styrke rettsvernet til asylsøkere som mener seg forfulgt på grunn av sin seksuelle legning. Departementet understreker at det ikke kan forventes, kreves eller legges til grunn at søkere ved retur vil tilpasse seg sosiale, kulturelle og lovfestede normer i det offentlige rom, eller skjule sin seksuelle identitet, for å unngå forfølgelse. – Instruksen sier at disse asylsakene skal behandles på en annen måte enn tidligere. Norge vil nå legge seg på samme praksis som Storbritannia og Sverige, sier Håkon Haugli, stortingsrepresentant og medlem i Arbeiderpartiets homonettverk, til Blikk Nett. – Den viktigste forskjellen på den nye praksisen er at man ikke lenger kun skal prøve spørsmålet om forfølgelse, men det man skal spørre om er hvorfor vedkommende frykter å reise hjem. Hvis det er forhold knyttet til familiære forhold alene, så vil ikke det gi opphold. Men hvis det er normer i samfunnet skal man ha grunnlag for opphold. Ingen skal med andre ord tvinges tilbake inn i skapet. Instruksen inneholder flere klargjøringer av prinsipielle spørsmål knyttet til denne type asylsaker, og detaljerte anvisninger for hvordan slike saker skal behandles. Sentralt for instruksen er en høyesterettsdom fra 29. mars 2012. I retningslinjene blir personer som mener seg forfulgt på grunn av seksuell legning ytterligere synliggjort og fremhevet som potensielle ofre for kjønnsrelatert forfølgelse. Utlendingsmyndighetene skal sikre en kjønnssensitiv tilnærming på alle stadier av saksbehandlingen. – Homonettverket er veldig glad for denne avgjørelsen, og det er noe vi har jobbet mye og lenge med. Men først og fremst er jeg glad for de menneskene dette gjelder. Det er en viktig presisering av hvordan det skal være, sier Haugli til Blikk Nett. Den nye praksisen innebærer ikke at alle homofile automatisk får innvilget asyl.– Og den nye praksisen vil heller ikke ha tilbakevirkende kraft. Men de som har saker til behandling nå, eller som har fremmet en omgjøringsbegjæring, vil få avgjørelser hvor denne nye praksisen ligger til grunn, sier Haugli. Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden tar i mot nyheten med stor glede.– Dette er selvfølgelig kjempeflott. Vi håper nå at det blir sett på flere av de sakene som har vært til eller er til behandling nå. Til tross for at dette ikke vil ha tilbakevirkende kraft så håper vi i Skeiv Verden at det vil ha noe å si for de som har klager inne til behandling.

Les dokumentet her:

Instruks om tolkning av Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a – forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet