Ny homominister

Publisert

Frps Solveig Horne overtar departementet til Inga Marte Thorkildsen, som mente det var en ære å bli titulert som homominister. Frp-politiker Solveig Horne har møtt fast på Stortinget siden 2005 og var vararepresentant i fire år før det. Hun har vært første nestleder i barne- og familiekomiteen, og fortsetter dermed innenfor samme politiske fagfelt når hun nå blir statsråd. Det er et avventende lhbt-miljø som tar i mot nyheten om Hornes nye statsrådposisjon. Grunnen er Frps holdning til lhbt-organisasjoner og ikke minst Solveig Hornes uttalelser til Blikk Nett før årets valg. – Vi mener at det er diskriminering i seg selv å ha egne støtteordninger. Det finnes regelverk som ivaretar homofile og lesbiskes rettigheter på lik linje med andre grupper i samfunnet. Diskrimineringsloven opprettholder rettighetene, og vi trenger ikke egne organisasjoner for å ivareta denne gruppas rettigheter, sa Solveig Horne. Horne fortalte også at Frp ikke har noen tiltak mot lhbt-mobbing i skolen og at partiet er imot surrogati. Som Norges nye homominister vil Solveig Horne få bryne seg på en rekke saker partiet hennes har sagt de ikke vil støtte. Men landets lhbt-organisasjoner holder døren åpen og ser fram mot å samarbeide med den nye statsråden. – Det er alltid spennende å samarbeide med en ny statsråd. Men samtidig er jeg glad for at regjeringserklæringen er noe mer positiv på lhbt-politikk enn hva Solveig Horne var i sine svar til Blikk Nett før valget, sier LLH-leder Bård Nylund. Nylund forventer at Horne følger opp det som er regjeringens offisielle politikk.– Jeg er sikker på at Horne, på lik linje med alle andre statsråder vi har hatt på likestillingsfeltet, vil fortsette å støtte opp om arbeidet LLH gjør. Vi ser fram til å møte henne å gi henne et innblikk i arbeidet vårt, sier Nylund. Det har vært en lang tradisjon at Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren også bærer tittelen homominister. Det gjenstår å se om Solveig Horne ønsker den tittelen.– Det vil nok ikke ligge like naturlig for Horne som for hennes forgjengere. Men jeg håper at et godt samarbeid mellom LLH og departementet vil føre til at også Horne vil oppfatte det som en hedersbetegnelse.

Vil samarbeide

Skeiv Ungdom er sterkt uenig med statsråd Hornes syn på lhbt-tiltak og politikk.– Skeive organisasjoner er helt nødvendig. Man fjerner ikke politiet bare fordi man har en straffelov, og derfor kan heller ikke en diskrimineringslov gjøre lhbt-organisasjoner overflødige, sier Line Halvorsrud, leder i Skeiv Ungdom. Skeiv Ungdoms målgruppe er unge, sårbare og på søken. Det er samme gruppe Horne nå blir minister for.– Vi møter ungdom hver eneste dag som forteller oss at den jobben Skeiv Ungdom gjør er viktig og helt avgjørende. Lhbt-organisasjonene sitter på mye kunnskap og viktige erfaringer, sier Halvorsrud til Blikk Nett. Men Skeiv Ungdom tar den nye statsråden som en utfordring.– Vi er jo spreke ungdommer, så vi gleder oss masse til å samarbeide med departementet og de vil fort skjønne at det er liv laga for Skeiv Ungdom, avslutter Line Halvorsrud.

Samfunnsnyttig arbeid

Skeiv Verdens generalsekretær Susanne Demou Øvergaard har møtt Solveig Horne tidligere for å informere om organisasjonens arbeid og målgruppe.– Det var et hyggelig møte, men det er tydelig at hun ikke har stor kunnskap om lhbt-gruppa, og det synes jeg er litt skummelt, sier Øvergaard til Blikk Nett. Øvergaard forteller at Horne var klar på at Skeiv Verden som organisasjon ikke bør få offentlig støtte.– Begrunnelsen er at vi nå har fått en diskrimineringslov. Men diskrimineringen er jo alltid til stede, til tross for lover og regler, og nettopp derfor trenger man støtteordninger, for å kunne jobbe mot diskriminering. Øvergaard mener lhbt-organisasjoner gjør en jobb for samfunnet.– Og jobben vi gjør er med på å spare samfunnet for mange utgifter. Det er samfunnsnyttig å gi tilskudd til lhbt-organisasjoner fordi vi jobber med sårbare personer som ellers ikke ville fått hjelp og støtte. Men det er vår oppgave, lhbt-organisasjonene, å sørge for at myndighetene har tilstrekkelig med kunnskap slik at de kan ta de rette avgjørelsene angående tilskudd, sier Øvergaard. Skeiv Verden kommer ikke til å vente på en invitasjon fra den nye statsråden.– Vi inviterer Solveig Horne til Skeiv Verden slik at hun får møte oss og se direkte hva vi jobber med. Det vil bli et bra utgangspunkt for et godt samarbeid.